Türkçe Anadili Ders Kitapları

Ders kitaplarının hazırlanma süreci, uzun yıllar beklediğimiz bakan talimatı ile başladı. Eğitim ve Bilim Bakanlığının РД09-303/20.02.2018 sayılı talimatı ile; okullarda birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar verilen Türkçe derslerinde kullanılmak üzere ders kitabı ve defterden oluşan setlerin değerlendirmesi ve onaylanmasına yönelik prosedür başlatılmış oldu.

2017 yılında Türkçe dersleri için hazırlanan Türkçe Programları güncelleştirilip Eğitim ve Bilim Bakanlığınca onaylanmıştı.  

Bakan talimatı için uzun yıllar beklenen talimat dememin sebebi, Eğitim ve Bilim Bakanlığınca en son onaylanan kitapların 1993 yılında yayınlanmış olmasıdır. 27 yıl önce yayınlanan bu ders kitaplarının kullanım süreci 3 yıl olarak belirlenmişti. Oysa yıllardır kullanıldı ve hatta bazı yerlerde öğretmen ve öğrenciler kitapların fotokopyaları ile çalışmak zorunda kaldı.

Şüphesiz ki ders kitaplarının eksikliği, Türk öğrencilerinin Türkçe derslerine gittikçe az ilgi göstermesinin sebepleri arasında yer almaktadır. Ülke genelinde Türkçe okuyan öğrenciler 4.450’dür

Kitapları hazırlama süreci gerçekten çok çaba ve emek gerektiren bir süreç oldu. Ekipte 5 Türkçe öğretmeni, Türkçe dersine giren 2 okul müdürü, 1 eski öğretim görevlisi, 1 doktora öğrencisi, 1 eski Türkçe müfettişi olmak üzere toplam 10 kişi yer aldı.

1. SINIF TÜRKÇE ALFABE

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Günel Salim
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 99 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0905-4

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 1. sınıf Türkçe Öğretim Programı istemlerine göre hazırlanmış ve Eğitim Bakanın РД 09-1601/25.06.2019 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

1. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA DEFTERİ

Yazarlar: Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Günel Salim
Yayın yılı: 2019
Yayınevi: FABER Yayınevi
Sayfa: 62 sayfa
ISBN: 978-619-00-0909-2

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 1. sınıf Türkçe Öğretim Programı istemlerine göre hazırlanmış ve Eğitim Bakanın РД 09-601/25.06.2019 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır!

2. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Günel Salim
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 67 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0906-1

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 1. sınıf Türkçe Öğretim Programı istemlerine göre hazırlanmış ve Eğitim Bakanın РД 09-1600/25.06.2019 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

2. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA DEFTERİ

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Günel Salim
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 39 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0910-8

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 1. sınıf Türkçe Öğretim Programı istemlerine göre hazırlanmış ve Eğitim Bakanın РД 09-1600/25.06.2019 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

3. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Günel Salim
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 80 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0907-8

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 1. sınıf Türkçe Öğretim Programı istemlerine göre hazırlanmış ve Eğitim Bakanın РД 09-1599/25.06.2019 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

3. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA DEFTERİ

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Günel Salim
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 36 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0911-5

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 1. sınıf Türkçe Öğretim Programı istemlerine göre hazırlanmış ve Eğitim Bakanın РД 09-1599/25.06.2019 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Günel Salim
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 88 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0908-5

Bu kitap, Bulgaristan Devlet okullarında 4. sınıf Türkçe Öğretim Programı müfredatına göre hazırlanmış olup, Eğitim ve Bilim Bakanın 25.06.2019 tarihli, РД 09-1597 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

4. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA DEFTERİ

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Günel Salim
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 39 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0913-9

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 4. sınıf Türkçe Öğretim Programı müfredatına göre hazırlanmış olup, Eğitim ve Bilim Bakanının, 25.06.2019 tarihli, РД 09-1597 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır!

5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Naciye Recebova, Ruziye Halilova-İzet
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 124 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0914-6

Not: Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 5. sınıf Türkçe Öğretim Programı müfredatına göre hazırlanmış olup, Eğitim ve Bilim Bakanının 25.06.2019 tarihli, РД 09-1643 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır!

5. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA DEFTERİ

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Naciye Recebova, Ruziye Halilova-İzet
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 51 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0917-7

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 5. sınıf Türkçe Öğretim Programı müfredatına göre hazırlanmış olup, Eğitim ve Bilim Bakanının 25.06.2019 tarihli, РД 09-1643 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Hatice Mehmed, İmren Tasinova, Neziha Hasan
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 160 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0915-3

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 6. sınıf Türkçe Öğretim Programı müfredatına göre hazırlanmış olup, Eğitim ve Bilim Bakanının 25.06.2019 tarihli, РД 09-1652 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

6. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA DEFTERİ

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Hatice Mehmed, İmren Tasinova, Neziha Hasan
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 55 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0918-4

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 6. sınıf Türkçe Öğretim Programı müfredatına göre hazırlanmış olup, Eğitim ve Bilim Bakanının 25.06.2019 tarihli, РД 09-1652 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI

Yazarlar:	 Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Hatice Mehmed, İmren Tasinova, Neziha Hasan
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 166 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0916-0

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 7. sınıf Türkçe Öğretim Programı istemlerine göre hazırlanmış ve Eğitim Bakanın РД 09-1661/25.06.2019 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır! 

7. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA DEFTERİ

Yazarlar:	  Emine Halil, Fikriye Hüseyin, Hatice Mehmed, İmren Tasinova, Neziha Hasan
Yayın yılı:	 2019
Yayınevi:	 FABER Yayınevi
Sayfa:	 56 sayfa
ISBN: 	 978-619-00-0919-1

Bu kitap Bulgaristan Devlet okullarında 1. sınıf Türkçe Öğretim Programı istemlerine göre hazırlanmış ve Eğitim Bakanın РД 09-1661/25.06.2019 numaralı talimatnağmesi ile onaylanmıştır!