Yargıtay, Razgrad İbrahim Paşa Camii’nin Başmüftülüğe iadesini reddetti

Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü’nün, Razgrad (Hazargrad) şehir merkezinde bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii’nin mülkiyetinin kendisine iade edilmesini talep ettiği dava nihayet sonuçlandı.

Başmüftülüğün, sadece cami üzerinde değil, bulunduğu meydanın bazı bölümleri üzerinde de mülkiyet hakkı iddia edilmişti.

Davada davalı Razgrad Belediyesi idi.

Geçen yaz Razgrad Bölge Mahkemesi bu talebi asılsız ve kanıtlanmamış olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Karardan memnun olmayan Başmüftülük, karara Varna Temyiz Mahkemesi’nde itiraz etmeye karar verdi. Ancak ikinci derece mahkemesi de dini kurumun itirazını reddetti.

Razgrad Belediyesine göre arazi kamuya ait olup, üzerine inşa edilen cami tarafından bu şekilde kullanılmaktadır. Cami, devlet mülkiyetinde olup, ulusal öneme sahip edebi ve kültürel bir anıt olarak ilan edilmiş, Belediyenin mülkünde olmayıp, onu elinde de bulundurmamaktadır.

Yüksek mahkeme yargıçları, davaya ilişkin materyalleri inceledikten sonra Varna Temyiz Mahkemesi’nin kararına karşı temyiz başvurusuna izin vermeyi reddetti.

Yargıtay, 16 Ekim 2023 tarihli kararında, “Mahkemenin vardığı sonuçların herhangi birinin açıkça yanlış olduğuna şüphe yoktur. Mahkemenin sunduğu gerekçeler mantıklı ve tutarlıdır. Temel hukuk ilkeleri ve mantık kuralları ihlal edilmemiş, kanun mevcut haliyle uygulanmıştır” denildi. Mahkeme kararında hakimler, Temyiz Mahkemesi kararının neden doğru olduğuna ve temyiz edilmemesi gerektiğine ilişkin gerekçelerini ayrıntılı olarak açıkladılar.

Kaynak: Kırcaali Haber