Türkçe-Bulgarca-Rumence-İngilizce Sözlüğü

Şumen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev alan Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva’nın yöneticiliğinde gerçekleşen “Avrupa’da Dostluk ve Bilimsel Araştırma İşbirliği Köprüsü olarak Türkoloji” adlı proje kapsamında Bulgaristan’da benzeri olmayan bir çok dilli sözlük yayınlandı.

İki ciltten oluşan Türkçe-Bulgarca-Rumence-İngilizce Sözlüğü yaklaşık 10 bin sözcük içermektedir. 

Türkçe-Bulgarca kısmının yapılmasında Plovdiv Üniversitesinde görevli ve aynı zamanda Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Bekir, Şumen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Meryem Salim, aynı bölümde çalışan Doç. Dr. Nevriye Çufadar, Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva, Dr. Öğr. Üyesi Embiye Kazimova, Dr. Öğr. Üyesi Vejdi Hasan, Öğr. Gör. Bülent Kırcalı, doktora öğrencisi İmren Tasinova, yüksek lisans öğrencileri Korneliya Raşidova ve Necla Selimova yer aldı.

İngilizce kısmı, Şumen Üniversitesinde İngilizce dersleri veren Doç. Dr. Ergican Alinder-İsmailova, Şumen’de bulunan büyük bir Türk sermayeli fabrikanın idaresinde çalışan hem İktisat hem İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Meral Beyhanova ve öğretmenlik yapan İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Aysel Hasan tarafından hazırlandı.

Sözlüğün Rumence kısmı Romanya Köstence’de bulunan Ovidius Üniversitesinde görev alan Doç. Dr. Neriman Hasan tarafından yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva ve Doç. Dr. Ergican Alinder-İsmailova sözlüğün editörlüğünü yaptı.

Kaynak: Bizim Gazete