Sofya Üniversitesi’nin Türkoloji Bölümü 65 yıllık tarihçeye sahip bir ekoldür

Kaynak: BNR Türkçe yayınları

Türkoloji Kürsüsü Başkanı Profesör İrina Sarıivanova, Bulgaristan Radyosuna verdiği özel demeçte şunları belirtti:

“Sofya Üniversitesinde ilk Türk dili derslerine 1906 yılında başlanmıştır “ diye başladı ve devam etti: “Daha sonra Türk filolojisi ve bugün Klasik ve Modern Filolojiler Fakültemizde Türkoloji lisans programı olarak varlığını sürdürmektedir. Lisansüstü programımız ise hem mezunlarımıza ve hem de Türkçe bilmeyenlere de açıktır. Üniversitemizin Türkoloji bölümü bilimsel temellere oturtularak öğrencilere Türkçenin tarihsel gelişimi, dönemleri ve çağdaş eğilimleri hakkında bilgi vermektedir. Türkçenin öğretilmesinde kuramsal bilgilerin yanısıra uygulamalı dil eğitimine de önem verilir. Derslerde Türkçenin akraba Türk ve Altay dillerinde yeri, Anadolu’da ve Balkan Yarımadası’nda ağızlarının özellikleri tanıtılır. Mezunlar Osmanlı Türkçesi alanında da elde ettikleri bilgiler sayesinde Osmanlı döneminden kalan kaynaklarla ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapabilirler.

Türkçe ve Osmanlıca dışında ayrıca da Kazakça ve Azerice olmak üzere başka Türk dilleri eğitimi ise ülkemizde sadece Sofya Üniversitesinin Türkoloji Bölümünde öngörülmüştür. Mezunların Kazakça ve Azericede öğrenim gördükleri ve bu iki dilde kazandıkları yeterlilikleri istihdam alanlarını çoğaltmaya fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimiz Sofya Üniversitesinde okutulan ve aralarında Arapça, Farsça bulunan başka Doğu dillerinde eğitim yelpazesinden seçerek yararlanabilirler.

Mezunlar Türkoloji lisans programımız çerçevesinde Türk edebiyatının ilk dönemlerinden günümüze kadar gelişimi, dönemleri, özellikleri hakkında bilgi sahibi olup Türk tarihi, folkloru ve etnolojisi alanlarında da gördükleri eğitim ve öğretim doğrultusunda Türklerin dili, toplumu, kültürü ve uygar yaşamını tanımış olurlar.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, çeşitli bilim alanlarında lisansüstü programlarında eğitimlerine devam etmeye imkan ve hak kazanmaktadırlar. Türkoloji bölümü Türk dilinde yoğun eğitim ve öğretimi öğrencilerin dil seviyesini geliştirmekteyken Türkiye’de takip çalışmalarına da yol açmaktadır.

Sofya Üniversitesinin Türkolji Bölümünün Türk Üniversiteleri ile ortak sözleşmeleri vardır. Böylece öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi (İstanbul), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi (Edirne) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde özellikle Erasmus programı

dahilinde eğitim alma fırsatından faydalanırlar, Türk bilimsel ve eğitim ortamını tanıyarak ayrıca Türklerin kültür, gelenek, günlük hayatı hakkında bilgi elde edebilirler.

Bölümümüzde Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan Büyükelçilikleriyle yapılan ortak proje çalışmaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir, öğrencilerimiz ise bu proje ve etkinliklere aktif bir şekilde katılırlar, bu ülkeleri ziyarete gitme imkanlarından da yararlanabilirler.

Türkoloji ekolümüzün bilimsel çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Sadece son birkaç yıl içinde ondan fazla bilimsel inceleme kitap olarak yayınlandı. Geçen yıl Türkolojinin 65. yıldönümü de büyük bir bilmsel konferans ile kutlandı.

Türkoloji Bölümümüz Sofya Üniversitesinin Doğu Dilleri ve Kültürleri Merkezi binasında bulunmaktadır. Merkezimizin kütüphanesinde hemen her Doğu dilinde kitap ve kaynaklar saklanmakta olup öğrenim görenlerin bilgilerini geliştirme sürecine büyük katkısı olan faktörlerden biridir.

Türkoloji Bölümünün akademik kadrosu arasında yer alan ülkemizin Türkoloji alanında tanınmış akademisyenleri sayesinde mezunlar öğrenimi bitirdikten sonra çeşitli istihdam alanlarında imkan bulurlar. Böylece Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları üniversite, lise, okul ile diğer bilimsel ve eğitim kurumlarında, kütüphane ve arşivlerde, bakanlık ve başka devlet kurumlarında çalışabilecekleri gibi tercümanlık, gazetecilik gibi mesleklerde de başarılı bir kariyer gerçekleştirirler. Bununla birlikte, bugün farklı Bulgar ve uluslararası şirket ve kurumlarında çalışan Türkologlar, Türkolojiden mezun olanların özel sektörde de iş imkanlarından faydalanabildiklerine tanık oluyoruz. Bütün bunlar Türkolojinin istihdam sağlayabilme başarısının önemli göstergelerini oluştururlar.

Türkoloji bölümüne giriş İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca veya Rusça olmak üzere yabancı dilden sınava girerek ya da adayların aynı dillerden lise devlet sınavının başarısı göz önünde bulundurularak iki şekilde yapılmaktadır”.