Rusçuk’ta “2. Dil, Kültür, Sanat ve STK Çalıştayı” yapıldı

Bulgaristan genelinde Türk kültürü, sanatı ve Türk dili ile ilgili faaliyet sürdüren Sivil Toplum kuruluşları Rusçuk’ta düzenlenen “Dil, Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları” başlıklı İkinci Çalıştay’da bir araya geldiler.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük’ün ve Hak ve Özgürlükler hareketi Rusçuk milletvekili Ferihan Ahmedova’nın katkılarıyla düzenlenen Çalıştay’da ülke çapından çok sayıda şair ve ressam da yer aldı.

Çalıştay çerçevesinde “Bulgaristan’da Türk sahne sanatının korunması ve yayılması”, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında tecrübe teatisi- iyi uygulamalar” ve “Sivil Toplum Kuruluşlarının finanse edilmesine ilişkin mevcut olanaklar” konuları ele alındı.

Bulgaristan’daki Türk Kültür ve sanat alanında faaliyet sürdüren STK’ların bir çatı altında birleşmeleri konusu da yaklaşık 20 STK başkanının katılımıyla görüşüldü. Birleşme sürecinin yol haritası belirlendi.

Çalıştayın sonunda tüm katılımcılar tarafından bir basın bildirisi kabul edildi.


BASIN BİLDİRİSİ

Bulgaristan Türk Kültür Dernekleri ve kültür ve sanat camiası üyelerimizin, Bulgaristan’daki Türklerin kültürel, eğitim, sosyal, v.s. menfaatlerini korumak, savunmak ve toplumumuzu ilgilendiren önemli konularda bilgilendirme faaliyetleri organize etmek, sosyal, kültürel, eğitim v.s. konularında hizmet amacı için kurulmuş kuruluşları birleştirmek, aralarında işbirliği kurmak, deneyim alış verişinde bulunmak ve faaliyetlerini üst seviyede organize etmek misyonuyla 4-6 Aralık 2015 tarihleri arasında Rusçuk’ta bir araya gelerek “Dil, Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları” başlıklı İkinci Çalıştayını düzenlemişlerdir.

Derneklerimizin, kültürümüzün ve sanatımızın engin hoşgörüsünü vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, farklı inanç ve kültürlere hoşgörüyle yaklaşılmasına inanan bir dünya görüşüne sahiptir. Aynı zamanda bu hoşgörünün karşılıklı olabilmesi için gereken haklı mücadelede öncü bir rol de üstlenir.

Derneklerimizin birinci amacı Bulgaristan’daki insanlarımıza, genç nesillerimize sosyal-kültürel, eğitim, iş ve toplumsal bütün konularda hizmet etmek, öncülük yapmak ve bu alanlarda eşit haklar mücadelesi vererek, ayrımcılığına ve eşitsizliğe karşı koymaktır.

Derneklerimiz bu bağlamda, ortak çalışmalar ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunarak, karşılaşılan olumsuzlukları demokratik ve hukuk normları çerçevesinde çözme yoluna başvuracaktır.

Bulgaristan Türk Kültür Dernekleri, Sanat ve Edebiyat Camiası Temsilcileri
Rusçuk: 6 Aralık 2015


Yazar Naim Bakoğlu’nun gözüyle 2. Rusçuk Çalıştayı:

“4 – 6 Aralık 2015’te Ruse şehrinin Teodora Palas hotelinde Bulgaristanda Türk Kültürü, Edebiyatı ve sanatı’nı konu alan İkinci Çalıştay gerçekleştirildi.

1990 yılından buyana onlarca Edebiyat, Sanat ve Kültür etkinliklerine katılmış bir görgü şahidi olarak, kesinlikle iddia ediyorum – bu en üst seviyede teşkilatlandırılıp, gerçekçi analizlerle, ileriye dönük umut verici bir çalışma oldu. Bu iddiamın en bariz kanıtı, ilk defa Güney ve Kuzey Bulgaristan’dan kültür faaliyetçileri, sahne sanatçıları, şair, yazar, ressam, Sivil Toplumsal Kurulların böylesine yoğun katılması yanısıra, Macar asıllı, Romanyalı Avrupa Parlemontosu Milletvekili Sogor CHABA’nın da teşrif edip, panelde azınlıkların durumu, hakları üzerine konuşma yapmasıdır.

Değerli Milletvekilimiz Aymet Hüseyinin katkılarının çok büyük olduğu çalıştayı Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük ve Milletvekilimiz Ferihan Ahmedova açtı. Devamla Kırcaali Tiyatrosu Başkanvekili Sabiha Mestan ve tiyatro oyuncusu Mehmet Bilal Bulgaristanda Türk Tiyatrolarının tarihi, bugünkü durum ve geleceğe dönük görüşleriyle ilgili çok önemli konuşmalar yaptılar.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sogor Chaba Romanyada Macar asıllı vatandaşların hakları ve Balkanlarda ötedenberi gelen azınlıkların sorunları hakkında bilgiler paylaştı, bu insanların haklarının çağdaş bir şekilde düzenlenmesi için Avrupa Parlamentosuna sunulan önerilerden bahsetti, Bu önemli konuyla ilgili salondaki çalıştaya katılımcılardan birçok sorular yönetildi, şikayetler oldu, bilhassa Bulgaristandaki Türk asıllı vatandaşlara halen uygulanan diskrimasyon ve kültür yolunda engeller kanıtlarıyla dile getirildi. Zorlukların altından çıkabilmek için birlik ve beraberlik çağrıları yapıldı.

Üçüncü çalıştayın gelecek yıl Kırcaalide hapılması kararlaştırıldı, Türk Azınlığının çilelerinin sona erdirilmesi için ülkedeki siyasetçilere ve Dünya İnsan hakları kurumlarına adresli basın metni hazırlanıp, delegelerce oylanıp onaylandı.

Gerçekten benim şahit olduğum böylesine açık yürekli eleştiriler, tenkitler, öz eleştiriler sonunda, siyatçilerimiz ve kültür faaliyetçilerimiz arasında varılan ortak görüş, nihayet şimdiye kadar yapmadığımızın farkına vardığımızın inancını uyandırdı bende ve sorunlarımızın çözüm yoluna ışık düşürdüğünü sandığım bu çaliştayı hazırlayanları gönülden selamlayıp, teşekkür etmek geldi içimden.”