Provadya’daki tarihi Sarı Hüseyin Camii’nin yeniden inşasına başlandı

Varna Bölge Müftülüğü’nün girişimi ve Provadya (Pravadi) Müftülük Vekilliliği’nin aktif yardımı ile Provadya şehrinde bulunan Sarı Hüseyin Camii’nin güvenlik altına alınması ve yeniden inşasına yönelik prosedür resmen başladı. Yıllarca kullanılmayan bu cami, büyük ölçüde tahrip edilmiş durumda ve minaresi çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından dolayı Varna Bölge Müftülüğü minareyi korumak ve güçlendirmek için acil önlemler aldı. Bu, Başmüftülüğün ve başarıyla restore edilen Tombul Camii’nin restorasyon çalışmalarında kullanılan inşaat iskelesinin ücretsiz olarak kullanımını sağlayan Şumnu Bölge Müftlüğü’nün yardımıyla oldu.

Varna Bölge Müftlüğü yöneticileri, konuyla ilgili grandmufti.bg haber sitesine verdikleri röportajda,” Tarihi Sarı Hüseyin Camii etrafındaki alanı güvence altına aldıktan ve minaresini güçlendirdikten sonra, Müslümanların ibadet mekanının yeniden inşası ve restorasyonu için projeler hazırlanacaktır. Daha sonra söz konusu projelerin uygulanması için kaynak aranacaktır” diye kaydettiler.

Yılın başından beri Varna Bölge Müftülük Vekilliği açılan Provadya şehrinde toplam üç cami bulunuyor. Onlar, restore çalışmalarına başlanan Sarı Hüseyin Camii, şehir merkezindeki ibadete açık olan Yusuf Bey Camii (Çarşı Camii) ve şu anda tamamen harabe halindeki bir zamanlar medrese ve diğer bitişik binalarla önemli bir dini merkez olan Mesih Camii’dir.

Kaynak: Kırcaali Haber