Niyazi Hüseyin Bahtiyar

Şair. 17 Şubat 1927 yılında Eski Cuma’nın Tarnovtza (Turnaovası) köyünde doğdu.
Niyazi Hüseyinov imzasını da kullandı.

İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu ve liseyi Şumnu’daki Nüvvab okulunda okudu. Doğduğu köyde bir yıl öğretmen olarak çalıştı. Sofya Üniversitesinin 1952’de yeni açılan Türkoloji anabilim dalının ilk öğrencilerinden biri oldu.
Ülkenin birçok şehrinde Türkçe öğretmenliği yaptı. Kırcaali ilinin Çernoçene (Karagözler) köyündeki lisede müdür muavinliği sırasında Türkçe Edebiyat Derneğini kurdu. Bu dernekten birçok ünlü şair yetişti.

Kırcaali Öğretmen Enstitüsünde çalıştı ve kıdemli öğretim görevlisi unvanını aldı. Daha sonra Kırcaali’de ki Yeni Hayat gazetesinde redaktör ve baş redaktör yardımcılığı yaptı. Gazete kapatılınca eski mesleği olan öğretmenliğe döndü.
1989 yılının Temmuz aylarında sınır dışı edildi. İstanbul’a yerleşti. Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. Yaş haddinden emekliye ayrıldı.
İstanbul’da yayımlanan Bizim Anayurt gazetesinin yazı işleri sorumlusu oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Bulgarca, Rusça ve Esperanto dillerini biliyor.

Bulgaristan’dayken Niyazi Hüseyinov’un ilk şiiri, 1946 yılında basıldı; ancak, adını asıl üniversite yıllarında duyurdu.
İlk şiiri 1946’da Sofya’da çıkan Eylülcü Çocuk dergisinde yayımlandı.
Niyazi Hüseyinov – Mehmet Çavuşev – Mehmet Davudov üçlüsünden biri olarak ortaya çıkan şair, yaklaşık yarım yüzyıldan bu yana Bulgaristan Türklerinin (özellikle bulunduğu yörelerin) kültürel yaşamında önemli hizmetler verdi.
Kırcaali Nov Jivot (Yeni Hayat) il gazetesinin Türkçe sayfasını hazırladı.
1962’de Esperanto öğrendi. Bu dilde yazdıkları La Praktiko, Hungara Vivo, Bulgara Esperanto gibi gazetelerde yayımlandı.
1978’de Varna’da Uluslararası Esperanto Kongresinde Ateş Adasındaki Dev adlı oyunuyla ödül aldı.
1989 yılının büyük göçünde ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. İstanbul’da Bizim Anayurt gazetesini yönetti.


ESERLERİ:

ŞİİR: Köy Yankıları (Sofya, 1964), Aşktan Daha Üstün (Bulgarca şiirler, Kırcaali 1973), Plevne Mektubu (1990), Karanfiller Uyandı (1993), Işık Yağmuru (1996).

ANTOLOJİ: Çağdaş Rodop Şairlerinden Esintiler (1996), Barış Uğrunda (çeviri, Sofya, 1956), Bizim Anayurt Antolojisi (2001).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Rumeli Türk Ünlüleri (2 cilt, 1998), Balkanlar’da Türk Ünlüleri (2002).

BULGARCADAN ÇEVİRİLER: Şen Zveno (Tsvetan Angelov’dan, çocuk şiirleri, Sofya 1956), Piyonerlere Sahne Metaryalleri (Sofya, 1958), Yetmiş İki Gün (öykü, Sofya, 1959), Rodoplardan Yankılar (derleme, Sofya, 1968).