Naci Ferhadov

Naci Ferhadov, 10 Mart 1940’ta Kırcaali ili Ardino (Eğridere) ilçesinin Dyadovtsi (Dedeler) köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde yaptı.

Ardino Türk Lisesi’nden (1957) sonra Sofya Üniversitesi’nin Şarkiyat Bölümü’nü bitirdi (1962).

Doğduğu bölgede çeşitli aralıklarla öğretmen, eğitmen, lisede müdür yardımcılığı, yerel gazetede redaktörlük yaptı.

Şiirlerini Türkçe ve Bulgarca yazdı.

Yirmi yılı aşkın bir süre, Sofya’da yayımlanan Yeni Hayat – Nov Jivot dergisinin “Kültür” şubesi sorumlusu olarak çalıştı.

Daha sonra Bulgaristan Milli Radyosu’nun Türkçe Yayınlar Bölümü’nde program sunuculuğu ve redaktörlük yaptı.

Edebiyat serüveni henüz okul çağındayken Türkçe yazdığı şiir denemeleriyle başladı. Bu şiirlerin çoğu o yıllarda (1950’liler) Türkçe çıkan gazete ve dergilerde yayımlandı.

Bulgarca yazdığı şiirler basında 1970’li yılların başlarında görülmeye başladı.

Edebiyat çevrelerinde ilgiyle izlenen şair, yeteneğinden dolayı Bulgar Yazarlar Birliği’ne üye olarak kabul edilen ilk Bulgaristan Türk’ü oldu (1976).

Türk adlarının değiştirilmesini izleyen dönemde (1984-1985) Aleksey Brezin imzasını kullanmak zorunda kaldı.

Birçok Türk şairinin şiirlerini Bulgarcaya çevirdi, Türkçe yayınlanmış dört şiir kitabı mevcut.

2007 yılında Türkiye’de “Düşlem” yayınevince basılan son kitabı “Umut yarına uzak” başlığındaydı.

26 mart 2013 yılında hayata gözleri kapayan Naci Ferhadov, sanat ve güçlü kaleminin yanında, çok değerli kişisel özelliklere sahip, iç disiplini, sert görünüşü ve kendini beğenmiş edasının arkasında, her zaman kendine karşı alaycı konuşabilecek kadar mert, her zaman kendini geliştirmeye meyilli olacak kadar mükemmeliyetçi bir kişi olarak kalacaktır.