Muharrem Yumuk Şiirleri

FİLİBE
SİLİSTRE GÖÇMENİ’NİN AH’I

RODOPLAR

KOCA BALKAN

KOCA TUNA

DELİORMAN

MUALLİMLER MARŞI
Bilgin ordusu – bizim ordumuz,
Bilip öğretmek – büyük borcumuz.
İsteriz biz: cehl kalksın aradan,
Bilgi ocağı olsun yurdumuz.

Bilgi yazıldı Bayrağımıza,
Evlerimize ocağımıza.
Düşman ayağı basmasın artık,
Toprağımıza, Bucağımıza.

Cehilden başkaca düşmanımız yok,
Dilden başka lisanımız yok,
Dil ile ili sevmeyenlere
Gönül gözüyle bakanımız yok.

Cehl ile cenge gönderildik biz,
Yüce Kurultay’da dirildik biz,
Ağlımız, bilgin tüfeğimiz söz
Böyle bir orduya verildik biz. 

(1926)
HİCRETE GÖZ DİKEN MİLLETİME

Kamçı gibi akıp gitme,
Etrafımı yıkıp gitme.
Ey Türk oğlu, dede ilin
Ellere bırakıp, gitme.

Dedelerin sürdü, ekti,
Bu il için neler çekti!
Yüzlerce yıl silâh elde,
İl uğruna kanlar döktü.

Hesap edilemez hiçbir an
Burada dökülen al kan.
Sözlerimde yalan yoktur,
Şahidimdir Koca Balkan.

Rila, Rodop, yuca yuca,
Ulu Tuna, Meriç, Tunca..
Bunlar bunu bilir iken,
Hainlik olur mu bunca?

Sana söylerim doğruca,
Trakya, Tozluk -karı koca.
Bir kardeş, bir kız kardeştir,
Deliorman’la Dobruca.

Dedelerin orda yatıyor,
Ruhları göklerden bakıyor.
Gücenip ağlayan ilin,
Gözlerinden yaşlar akıyor.

Bu gözyaşlarını silmek –
Senin borcun bunu bilmek.
Ey Türk oğlu, sana düşer,
Ağlayan ilini güldürmek.


Muharrem Zeynel Yumuk, 1895 yılında Razgrad ilinin Kubrat (Balpmar) kasabasına bağlı Sevar (Caferler) köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde bitirdi. Liseye Razgrad’ta başladı, Vidin’de tamamladı.

İsviçre’ye gönderildi ve Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bulgaristan’a döndükten sonra Fransızca öğretmenliği yaptı.

“Deliorman”, “Yenilik”, “Halk Sesi” gazetelerinde, “Bulgaristan Türk Muallimleri Mecmuası”nda şiirleri, araştırmaları, çevirileri basıldı. 1935’te Türkiye’ye göç etti.

İstanbul’da hukuk danışmanlığı yaptı. “Anayurt” gazetesinin İstanbul temsilcisi olarak çalıştı.

Şiirlerini hece vezninde yazdı. “Uslu ile Süslü” başlıklı bir de manzum hikâyesi var. Bu eseri, 1931 yılında Filibe’de yayımlandı. Muharrem Yumuk, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce ve sonra Avrupa’da öğrenim görmüş parmakla sayılacak kadar az aydından biridir.

Bulgaristan Türkleri’nin kültür tarihinde bir şair, hukukçu, araştırmacı olarak yerini aldı.

İstanbul’da vefat etti.

Kaynak: BTG, https://bulgaristanalperenleri.blogspot.com/