Mehmed Zekeriya’nın Eğitime Adanmış Mütevazı Ömrü

Yazı: Vedat Ahmed

Bazı insanlar vardır, büyük ve önemli bir iş yaparlar ve o duyulur, hatta tarih sayfalarına geçer. Bazı insanlar da vardır, küçük bir şey yaparlar, ama her nasılsa cümle âlem duyar. Bazı insanlar ise hiç de küçümsenmeyecek bir iş yaparlar, hatta buna ömürlerini adarlar, ama etrafındaki birkaç kişi dışında bundan kimsenin haberi olmaz. Özellikle hayatlarını eğitim çalışmalarına, toplumu eğitip yetiştirme hizmetine adayan insanlar genellikle bu son gruba girer.
Hayatını eğitim alma ve eğitme yolunda geçirerek önemli bir hizmette bulunan mütevazı kişilerden biri de Karaisaköy/Karaseköy (Çernolik) muallimi Mehmed Zekeriya Efendidir.
Aslen Hezargrad (Razgrad) ili Ağmaç (Mortagonovo) köyünden olan Mehmed Zekeriya Ahmed, 16 Mayıs 1926 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini köyünde aldıktan sonra Razgrad Türk rüştiyesine gider ve orada üç yıl eğitim görerek alâcı olarak mezun olmuştur. Oradaki eğitimi sırasında Nüvvâb Medresesi mezunlarından olup öğretmenlik yapan Rusçuklu Hafız İslâm Rüşdi Efendiden çok istifade etmiştir. Bu hocası kendisini teşvik ederek Şumnu’daki Nüvvâb Medresesinde okumaya karar vermiş ve bizzat Hâfız İslâm Rüşdî tarafından okula götürülerek kaydı yapılmış ve dönemin müdürü Yusuf Ziyaeddin Ezherî (Şeyh Efendi)’ye teslim edilmiştir. Daha önce amcasının da hocalığını yapan Şeyh Efendi, Mehmed Zekeriya’ya karşı özel bir ihtimam göstermiştir.
İkinci Dünya Savaşı yıllarının zorluklarına rağmen, kendisini tamamen derslerine vererek Nüvvâb’ta beş yıl boyunca ilim ve irfan tahsil etmiştir. Öğrenciliğini Kılâk mahallesinde kirada kalarak geçirmiş ve düzenli bir öğrenci olarak tanınmıştır. Komünistler iktidara geldikten sonra öğrencileri kışkırtarak Nüvvâb okulunu karıştırmaya çalışmışlar, bu esnada Mehmed Zekeriya yapılan kışkırtmalara alet olmayıp eğitimine odaklanmıştır. Böylece başarılı bir eğitim sonucunda 1946 yılında aliyyü’l-alâ (5,16) derecesiyle mezun olmuştur. Nüvvâb’taki hocalarından Hacı Ahmed Efendi (Davudoğlu) en fazla istifade ettiği ilim adamlarından olmuş ve diplomasını da müdürlüğü döneminde onun imzasıyla almıştır.
Mehmed Zekeriya Efendi, Nüvvâb okulundan mezun olduktan sonra doğduğu köye dönerek çalışma hayatına sözleşmeli ilkokul öğretmeni olarak atanmıştır. Ancak daha sonra Silistre ili Akkadınlar (Dulovo) belediyesine bağlı Karaisaköy (Çernolik)’te 1947 yılında kadrolu öğretmen olmuştur. Aynı yıl öğretmenlik yaptığı köyden olan eşiyle tanışıp evlenmiş ve beş çocukları olmuştur. Bu arada Tuna boyunda nehrin taşmasını engellemek için toprak setler yapan askerler arasında çok ağır işlerde çalışarak 18 ay askerlik yapmıştır. Kırk yıl ilkokul ve ortaokul öğretmenliği yapan Mehmed muallim, 1958 yılına kadar Türkçe eğitim yapan Türk Rüştiye mektebinde çalışmış, daha sonra ise köylerindeki Bulgar mektebinde Türk çocuklarına 1972 yılına kadar Türkçe dersleri vermiştir. Ancak, Türkçe dersleri yasaklanınca farklı dersler vererek ahlâklı, şahsiyetli ve kimlikli gençlik yetiştirmeye gayret etmiştir.
Mehmed Hoca, 1987 yılında emekli olarak eğitim hizmetini sonlandırmıştır. 1990 yılında Bulgaristan’da esmeye başlayan demokrasi rüzgârlarından istifade eden Mehmed Zekeriya, köyünde imamlık yapmaya başlamış, ama daha ziyade çocukların İslâm diniyle tanışmasını sağlayan Kur’ân kursları düzenlemiştir.
Yıllarca bir toplumsal hizmet olan Müslüman Encümeni üyeliği yaparak cami ve din hizmetlerine katkı sağlamıştır. Mütevazı, dürüst, halim selim ve sevecen bir insan olan Mehmed Zekeriya Efendi, 100’e merdiven dayamış bir vaziyette kendisinden bir yaş küçük eşiyle köyünde yaşamaya devam etmektedir. Çocuklarının ikisi vefat etmiş, üçü ise hayatta olup Bulgaristan ve Türkiye’de yaşamaktadırlar. Allah kendisine hayırlı uzun ömür versin!

Kaynak: Müslümanlar Dergisi, 350. sayısı

 
 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir