Mefküre Mollova’nın Sanat Çalışmaları Kitaplaştırıldı

Akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hristo Küçükov ve Şumnu Üniversitesi’nin emekli öğretim üyesi Emine Halil’in kaleme aldıkları “Mefküre Mollova’nın Sanat Çalışmaları” kitabı yayınlandı.

“Mefküre Mollova’nın Sanat Çalışmaları”, Türkoloji çalışmalarıyla Türk Dilbilimi dünyasına değerli katkılarda bulunan Mefküre Mollova’nın derlenmiş eserlerini içeriyor.

2024 yılının Ocak ayında Veliko Tarnovo konumlu Faber Yayınevi tarafından basılan kitap Türk Filolojisi öğrencileri için yardımcı ders kitabı niteliğinde.