Mefküre Mollova

1927 yılında Dobriç’te (Hacıoğlupazarcık) doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde gördükten sonra Varna’da Fransız Koleji’nde okudu.

Sofya Üniversitesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. Bir süre memurluk yaptı, “Eylülcü Çocuk” gazetesinde çalıştı.

1954/55 eğitimöğretim yılından başlayarak 1960 yılının sonuna kadar Sofya Üniversitesi’nin Türkoloji Anabilim Dalında asistanlık yaptı.

Çağdaş Türk Dili ve Türk diyalektolojisi dersleri verdi. Sofya Üniversitesi’ni Türklerden arındırma politikası Mefkure Mollova’yı da gözden kaçırmadı.

1960 yılında Türkolojiden uzaklaştırıldı. Mefkure Mollova, herşeye rağmen, bilimsel araş tırmalarım sürdürdü.

Bulgaristan Türkleri’nin ağız özellikleri, araştırma konularının esasını oluşturdu. 1989 yaz ajdarında Fransa’ya göç etti.

Halen Paris’te oturmaktadır.

Mefkure Mollova şiir alanında da başarılı oldu. “Barış” başlıklı ilk şiiri 1949’da “Yeni Işık” gazetesinde basıldı.

1964 yılında “Şiirler”i yayımladı. Şiirlerinde bir içtenlik, bir lirizm var.

Sanattaki başarısı ne olursa olsun, Mefkure Mollova her şeyden önce Bulgaristan Türkleri’nin kültür tarihinde bir araştırmacı, bir dilci olarak yerini almaktadır

Eşi Riza Mollaoğlu ile yaptığı ortak çalışmalar da bulunmaktadır. Mefkure Mollova, Bulgaristan’da totaliter yönetim zamanında çok trajik günler geçirdi.

Eşi Doç. Dr. Riza Mollaoğlu’nun ölümünden sonra 1989 yılında Fransa’ya göç etti. Uzun yıllar Paris’te yaşadı.

27 Haziran 2007 tarihinde Paris’te vefat etti.