Koca Hafız Efsanesi

Kırcaali’nin İmamlar (Zvınçe) köyünde yaşayan Koca Hafız lâkaplı bir hafız, sabahleyin koyun sürüsünü otlaklara sürermiş. Aynı zamanlarda tanıdık insanlar kendisini Filibe (Plovdiv) Fuarı’nda ve de her sabah Mekke’de namazını kılarken görürlermiş.

Bir gün Mekke’den, yani hacılıktan dönen bir kişi, Koca Hafız’ı ziyaret etmiş. İkisi dinî konularda sohbet ettikten sonra adam, Koca Hafız’a kendisini Mekke’de namaz kılarken gördüğünü söyleyerek, bu işin sırrını öğrenmek istemiş. Koca Hafız, hacıya: “Senin dünyada öğreneceğin çok şey var!” demiş.

Efsaneyi kaleme alan: Resmiye Mümün, “Kostino (Kemikler) Köyü ve Yöresinin Toponimisi” adlı toponimik araştırma kitabından

Kaynak: Kırcaali Haber