“Kirpi” adlı orak dansı

Kaynak: “Türk Halk Oyunları” kitabı, 1966, Sofya, Narodna Prosveta Devlet Yayınevi
Kompozisyon ve tarif: Danço Nikolov