Kamber Kamber’in Duygu Kırıntıları adlı kitabı çıktı

Duygu Kırıntılarıları kitabın yazarı, Bulgaristan sanat çevrelerinde isim yapmış, usta ressamlar arasında saygın bir yer tutan Kamber Kamber, 2 Temmuz 2023 tarihinde 70’ine bastı. Sanatıyla ve kişiliğiyle Bulgaristan kamuoyunun saygı ve sevgisini kazanan sanatçı, elinizdeki kitabı kaleme almakla, bizlere ve gelecek nesillere çok değerli, yepyeni bir eser armağan etmiş oluyor.

Bu eser bizlere onun yediden yetmişe yaşamı, hayatı algılama özelliği, bulunduğu ortamda çevresindekilere insancıl yaklaşımı, kendine has tevazu duygusu, çalışkanlığı, diğer sanat dallarına yatkınlığına dair samimi bir dille bilgi veriyor.

Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta ünlü sanat adamları ve kuruluşlarının çeşitli vesilelerle onu ve sanatını nasıl değerlendirdiğini ortaya koyan söyleşiler, kutlama mesajları ve makalelerle de bilgimize bilgi katıyor.

Kitabın ayrı bir ilginç ve olumlu yanı, metnin fotoğraflarla bezenmiş olması. Bu husus eserin daha rahat, daha kapsamlı ve daha kolay algılanmasını sağlıyor. Yukarıda bahis konusu söyleşi, kutlama mesajı ve makalelerle yazarın metni arasındaki bağı güçlendiriyor.

Kuşku yok ki, Kamber Kamber büyük, değerli bir ressamdır. Ama o en başta Rodoplar’ın ressamıdır, öyle bilinir. En çok değer verdiği unsur doğadır. Doğup büyüdüğü köyü, çervedeki yerleşim yerlerinin bulunduğu doğal ortamı anlatım tarzı, üstelik eserine memleketinin doğal özelliklerini anlatarak başlamış olması da bunu gösteriyor.

Ancak şunu da bilmek gerekir ki, tablolarının olmazsa olmazı, “Başkahramanı” Rodop kadınıdır. Kitapta sıralanan ulusal ve uluslararası sergilerdeki eserleri bunun en kesin kanıtıdır. Kamber’in tablolarından size bakan Rodoplu bacılarımızın her biri “Ben fazla konuşmam, kimsenin işine karışmam! Edebimi bilirim!” diyor, kocaman gözleriyle “Gözümden bir şey kaçmaz, dünyanın hiç bir gerçeğini görmezlikten gelmem!” diye de ekliyor sanki.

Kamber Kamber bu kitabıyla, Anadilini rahat kullanan, üstelik bunu yazılı bir esere başarıyla yansıtabilen bir yazar olduğunu da ortaya koymuş oldu. Kullandığı dil birçok yazarlık meraklısını özendirecek derecede net ve akıcıdır. Kullandığı sıfatlar bastığı topraktan, soluduğu havadan, yaşam ortamından kaynaklanıyor.

Neredeyse yarım yüzyıldır tanırım Kamber Kamber’i. Sergilerdeki tablolarından, toplumcu etkinliklerinden, kültür kuruluşlarındaki öncülüğünden. Bilmem yerimi, ama bütün yeteneklerinin yanı sıra mutlaka altını çizmek istediğim bir husus var. O da, onun herkese, her şeye gösterdiği tevazu ve alçak gönüllülüğüdür.

Bu cümleden olarak, Kamber Kamber’in sanatçı kimliği ile benliğinin, sanatı ile yaşam tarzının ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu belirtmek yerinde olur.

Değerli sanat adamımıza bu eserini yaratırken yardımcı olmuş, basılması için destek vermiş herkese içtenlikle şükran borcumuzu yerine getirmiş olayım.

Üstadın bu eserine uğurlu olsun, kendisine her alanda yolun açık olsun der, yeni eserlerinde başarılar dilerim.

Rüstem Aziz Karakurt