İbrahim Yalımov

9 Ocak 1934 tarihinde Şumen (Şumnu) ilinin Gradişte (Korudışta) köyünde doğmuştur. Geçen yüzyılın 40’lı ve 50’li yıllarında Şumnu’da faaliyet gösteren Türk Lisesinde öğrenim gördükten sonra Sofya Üniversitesi Tarih Fakültesinden mezun olmuş, tarih felsefe uzmanlık ehliyeti elde etmiştir

Çalışma hayatında köyünde ortaokul müdürü olarak başlamış, birkaç yıl Gençlik Birliği Merkez yönetim kurulunda müfettiş ve ‘Azınlık Gençliği’ şûbe yöneticisi, sonra ‘Yeni Işık’ gazetesinde çalışmıştır.

1970-1992 yıllarında Bulgaristan Bilimler Akademisi Başkanlığı nezdindeki Çağdaş Sosyal Teoriler Enstitüsünde bilim işçisi olarak çalışmıştır.

Akademide doktora tezini savunmuş, daha sonra da Doçent seçilmiştir.

Enstitüde Türkiye’nin Cumhuriyet dönemi fikir tarihi alanında bilimsel araştırmalar yapmış, Atatürkçülük, Sosyalizm, Sosyaldemokrasi, Turancılık ve Tutuculuk akımlarıyla ilgili kitaplar ve makaleleri yayınlanmıştır.

Haziran 1990’dan Kasım 1991’e kadar bilimsel çalışmalarına ara vererek VII. Büyük Halk Meclisinde milletvekilliği yapmış ve bugünkü Bulgaristan Anayasası’nın hazırlık çalışmalarında ve onaylamasına katılmıştır. Israrlı önerisiyle Anayasa taslağında azınlıklarla ilgili bazı hükümlere yer verilmiştir.

Emekliliğe ayrıldıktan sonra 1992-1995 yılları arasında Sofya Yarı Yüksek İslâm Enstitüsü’nde okutman ve müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. Bu dönemde ve özellikle 1998 yılında Yüksek İslâm Enstitüsü açmaya çalışmaları yönetmiş ve Enstitü açılınca Rektör seçilmiştir. Belirli bir kesintiden sonra 2006/2007 öğretim yılı başında yeniden bu göreve alınmış ve 2012 yılına kadar rektörlük görevini sürdürmüştür.

Aynı zamanda bilimsel araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Özellikle Bulgaristan Türklerinin tarihi, İslâm dünyasında ıslahat, modernizm hareketlerini irdelemekte ve ulaştığı sonuçları kitap ve diğer yazılarıyla kamuoyuna açıklamaktadır.

Bulgarca olarak 2002’de ‘Bulgaristan’da Türk Topluluğu Tarihi’, 2005’te ‘Kemalizm ve Bulgaristan’da Yankıları’, 2008’de de ‘İslâm ve Demokrasi’ ve 2014’te de ‘Bulgaristan Türklerinin Etno-kültürel ve Dinsel Kimliği’ başlıklı yapıtları yayınlanmıştır.

1998’de yayınlanan ‘Bulgaristan’daki Azınlıkların Süreli Basını’ kitabının hazırlıklarına katılarak ‘1878-1996 Döneminde Bulgaristan’da Türkçe Basın’ bölümünü yazmıştır.

Doç. Dr. İbrahim Yalımov’un yönetiminde hazırlanan ve basın tarihimizde ilk bilimsel dergi olan ‘Yüksek İslâm Enstitüsü Yıllığı’ yayın hayatına başlamıştır.

İbrahim Yalımov 19 Temmuz 2019 yılında 85 yaşında hayata gözlerini yummuştur.