İbrahim Kamberoğlu’na Onur Ödülü

İbrahim Kamberoglu, 21 Kasım 2023’te, XIV. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin Açılış töreni ardından kendilerine takdim edilen Onur Ödülü ile hepimizin göğsünü kabartmıştır.

Varlığı ile her zaman onur duyduk. Bu güzel başarısını içtenlikle kutluyoruz.

Şair, 1952 yılında Eski Cuma’nın Vrani Kon (Karaatlar) köyünde doğdu.
İlk şiirleri 1965’te Filiz gazetesinde yayımlandı. 1981’den sonraki yaşamını Türkiye’de sürdürdü. Ömrümün Öte Yakası adlı ilk şiir kitabı 2002 yılında yaımlandı.