Geçit Ver Kamçı

Kenarında ölgün yatan Milletim
Uyanmağa muhtaç ... Budur zahmetim.
Bunun için çarpar göze mihnetim
Dertlerim çok, sorma, ah Deli Kamçı!

Ecdadımdan kalmış bahçeler, bağlar
Uyuklayan kardeş elinde ağlar ...
Elde varken, yokluk kalbimi dağlar
Buna yanar gönlüm, ey dertli Kamçı!

En büyük bir köyde bir tek mektep yok
Mektepsiz köylerde bilgiden eser yok;
Sarıklı çok, lakin dindar olan yok
Bilgisizlik yıkmış milleti, Kamçı...

El ileri doğru atarken ayak
Yan gelerek yatmış milletime bak,
Hayat kavgasında geri kalacak
Bunu düşünür de ağlarım, Kamçı...

Her köy odasında kaldım bir gece
Milletin derdini soruştum; nice,
Umutlu devalar sundum gizlice
Allah'tan şifalar dilerim, Kamçı: ..

Yola çıktım erken... Sabah olmadan
Bin dağ aştım hala bir yorulmadan,
Ulaşsın efkârım, akşam olmadan
Koşayım yolumda ... Geçit ver, KAMÇI!

Mehmet Behçet Perim, 1960


Mehmet Behçet Perim, 1896 yılında Gotse Delçev’in (Nevrokop) Satovça köyünde doğmuş.
Edirne Sultaniyesi (lise) mezunu. Birinci Dünya Savaşı’na katılmış. Sаvaştan sonra Bulgaristan’a dönmüş ve öğretmenlik yapmış. Uzun yıllar gazetecilik yaptı. “Ahali”, “Kocabalkan”, “Bulgaristan”, “Tuna Boyu”, “Mücadele” gazetelerini, “Altın Kalem” dergisini çıkardı. Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası’nın ve Türkçe çıkan öteki dergilerin muharrirliğini yaptı. 1927’de Türkiye’ye göç etti. Burada da sanatçılığını sürdürdü. 1965’te İzmir’de vefat etti. Önceleri Panakoğlu Mehmet Behçet diye bilinen Behçet, sonradan “Perim” soyadını aldı.
Şiirler, fıkralar, hikâyeler, romanlar, destanlar yazdı ve bir çoğunu şu başlıklarla yayımladı: “Geçit Ver Kamçı” (Şiirler ve Destanlar), “Görüşler ve Duyuşlar” (fıkralar), “Adam Düştüğü Yerden Kalkar” (hikayeler), “Balkan Çiçekleri” (roman), “Göçmen Ahmet” (roman), “Sofya Hatıraları” vs.