Etnik hoşgörü, iki günlük seminerde ana konu oldu

Varna’ya bağlı Partizani (Pirece) köyünde “Kuzeydoğu Bulgaristan’da ve Varna Bölgesinde Yaşayan Etnik Grupların Birliği ve Çeşitliliği” adlı iki günlük seminer düzenlendi.

Hoşgörü ve etnik çeşitlilik gibi konuların ele alındığı seminerde Varna’ya bağlı Dolni Çiflik’te (Aşağı Çiftlik) bulunan Barış Halk Kültürevi Sekreteri İbram Ahmed konuşmacılar arasında yer aldı.  

İbram Ahmed, Dolni Çiflik İlçesinde Yaşayan Müslüman-Türk Toplumunun Kültür ve Gelenekleri adlı raporu sundu.

Etnik gruplar arası ve kültürlerarası diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi, multikültürel ortamın oluşturulması ve yayılması gibi amaçları güden seminerde Razgrad’a bağlı Loznitsa (Kubadın) Belediyesinde  Kültür ve Eğitim Müdürlüğü Şefi Dr. Ayşe Receb ve Kubrat (Balpınar) Belediyesinde görev alan Dr. Nadiye Karagözova konuşmacı olarak katılıp sundukları raporlar ile Deliorman’ı tanıttılar.