Deliorman Gazetesine göre Bulgaristan Türklerinin kültürel, sosyal ve politik hayatı (1929-1934)

Deliorman Gazetesine göre Bulgaristan Türklerinin kültürel, sosyal ve politik hayatı (1929-1934) Cultural, social and political life of The Turks in Bulgaria according to Deliorman Newspaper (1929-1934) Oktay ALİEV Student, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5440-783X E-mail: oktayaliev.2000@abv.bg Abstract. The aim of the research presented to the reader is to determine the…

Devamını oku

Gazi Nasuf

Kaleme alan: Oktay Aliev Birinci Dünya Savaşı’nda Bulgaristan Türkleri aktif rol oynar. Bulgaristan’ın savaştığı her cephede bulunup orada sayısızca kahramanlıklara imza atanların birçoğu şehit, birçoğu da gazi olmuştur. Onlardan biri Dobruca cephesinde yaklaşık üç yıl bulunmuş olan Gazi Topal Nasuh’tur (Nasuf Emrullah Sadullah). Onun hayat hikâyesinden pek çok ders çıkartılabilir. Hayatta olan kızı Cemile Nasuf…

Devamını oku

İki yazar, iki aynı kader

Yazı: Mehmet Alev-Kocamustafa Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan Türk edebiyatını irdelerken, bir gerçek gözümden kaçmadı. İki kadın yazar, şair ve araştırmacımızın sadece çalışmaları değil, kaderleri de tıpatıp örtüşmektedir. İlk buluşmuş oldukları nokta, her ikisi de Balkanlar’ın saygılı, sevgili evlatları olması. Yaşamlarını, çalışmalarını takip ettiğimizde başka ortak noktaları da tek tek karşımıza çıkar. Sabiha Sertel ve Mefküre Molla!…

Devamını oku

Çevirmenlik nedir?

Yazı: Rüstem Aziz Nöbettepe dergimiz değerli bir edebiyat dergisidir ve bu alandaki gereksinimi karşılamada tek başına yeterli olmasa da, Bulgaristan Türk’üne anadilinde yaratılan edebî eserleri, yazar ve şairleri tanıtma bakımından hâlihazırda ülkemizde yegâne dergidir. Yazı kurulunun dergi kapsamına, edebî çevirmenlik de dâhil olmak üzere sanatımızın gitgide daha değişik dallarını da alma kararı, kayda değer bir…

Devamını oku

Bulgaristan’da Nâzım Hikmet rüzgârı

Yazı: Sabri Con Nazım Hikmet’i anlatmak zor mudur, kolay mıdır? Zor olanı onu tanımamak ve anlamamak, kolay olanı da onu sevip anlatmaktır. Fırtınalı bir yaşamı olmuştur Nazım’ın. Mutsuz çocukluğu, hapishaneler, deniz dalgalarıyla boğuşup gurbet illerde özgürlüğünü aramak, yazdıklarıyla sevilen bir dünya şairi olmak ve komünist idealleri nedeniyle bir başka sistemin nefretini kazanmak. Böyle bir yaşama…

Devamını oku

Rodop Türk Folklorunun Dünü ve Bugünü

Bulgaristan coğrafyasında bulunan Rodop dağları mazide bakir ormanlıklarla kaplı imiş. Daha sonraları insan elinin acımasızlığından çoraklaşan bu dağlar asırlık bir tarihe sahiptir. Günümüze kadar korunan taş devri tapınakları, mezar taşları, Bizans kaleleri, kiliseleri ve manastırlar, Osmanlı devri camileri, tekkeleri, medreseleri, han ve hamamları bu topraklarda çeşitli milli toplulukların beraber yaşam sürdürdüklerini, günümüzde de sürdürmeğe devam…

Devamını oku

Bulgaristan Türklerinin Birinci Dünya Savaşı’na katılımı

Yazı: Oktay Aliev Deliorman, Kuzeydoğu Bulgaristan, Gerlova, Kırcaali bölgeleri, Aytos ovası ve Bulgaristan’da Türk nüfusunun yoğun olan tüm bölgelerinde gezerken köy ve şehirlerinde sıkça Birinci dünya savaşı anıtları görebiliriz. Fakat yukarıda söz edilen bölgelerde çokça rastlayabileceğiniz şey anıtlara kazınmış Türk, Müslüman isimleridir. Bulgaristan’da nüfusları çok faktörden dolayı sıkça değişen Türkler Birinci Dünya savaşında büyük katkı…

Devamını oku