Bulgaristan’da Demokrasiye Geçiş Döneminde Türkçe Öğretimi

Doç. Dr. Harun Bekir


 • 1991-1992 öğretim yılının ikinci dönemi ile 1992-1993 tam öğretim yılını kapsamaktadır;
 • Bakanlar Kurulu, Aralık 1991 tarihinde okullarda ana dili olarak Türkçe’nin seçmeli ders gibi okutulması için düzenleme yapmıştır;
 • Bu kararnameye dayanarak Eğitim Bakanlığı ise anadilinin seçmeli derslere ayrılan saatler dahilinde haftada 3 saat okutulması için emirname hazırlamıştır.
 • Türkçe öğretimi 3-8. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır;
 • Türkçe müfredatı yok;
 • Türkçe ders kitapları yok.
 • 1-8. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır,
 • Her öğrenci okul müdürüne velisi tarafından imzalanmış bir dilekçe sunar.
  Bu dilekçe okulunu bitirene kadar geçerlidir.
  (her ders yılı için yeni bir dilekçe sunmak zorunda değildir.)
 • Gruplardaki öğrenci sayısı en az 14 olarak belirlenmiştir.
 • Türkçe dersi haftalık 4 saat okutulmaktadır.
 • Müfredat programı hazırlanmış.
 • Ders kitapları hazırlanmıştır.
 • Türkçe ders gören öğrencilerin sayısı yaklaşık 90 bindir.
 • Türkçe dersleri, yine seçmeli dersler arasında yer almaktadır.
 • Veliler, her ders yılın sonunda bir başvuru dilekçesiyle bir sonraki ders yılında öğrencinin göreceği seçmeli dersleri tercih eder.
 • Gruplardaki öğrenci sayısı en az 13 olarak belirlenmiştir.
 • Yeni ders kitapları hazırlanmamış, derslerde 1993 yılında hazırlanan kitaplar kullanılmaya devam edilmiştir.
 • Eğitim Yasası kaldırılmış, yerine Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Yasası kabul edilmiştir.
 • İlköğretim 7. Sınıfa kadar belirlenmiştir.
 • Türkçe öğretimi yine seçmeli bir ders olarak 1-12. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.
 • Yeni Türkçe müfredatı hazırlanmış.
 • Yeni Türkçe ders kitapları hazırlanmıştır. 
 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir