Bulgaristan’daki Müslümanların kültürel mirası yuvarlak masa toplantısına konu oldu

Sofya Kültürel Etkileşim Derneği, Bulgaristan’daki Türk-Müslüman kültürü araştırmacılarının katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantı, Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, etnolog Dr. Yelis Erolova ve tarihçi Oktay Aliev’in girişimiyle gerçekleşti.

Sekiz kişi, Bulgaristan’daki Müslüman toplumlarının tarihi, kültürü ve gelenekleri ile ilgili raporlar sundu.

Katılımcılar arasında Bulgaristan Bilimler Akademisi’ne (BAN) bağlı, nezdinde Etnografya Müzesi bulunan Etnoloji ve Folklor Enstitüsü’nden etnologlar Dr. Yelis Erolova ve Dr. Behrin Şopova, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Selime Hasanova, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nergis İmamoğlu, tarihçiler Oktay Aliyev, Sunay Mazgalciev ve Dr. Kemal Raşid’in yanı sıra Başmüftülük Yayınlar Dairesi Başkanı Cemal Hatip yer aldı.

Başmüftülük Medya ve Kültür Merkezi salonu, araştırmacıların konuyla ilgili sunumlarını ve raporlarını dinlemeye gelen 30’u aşkın kişiyi bir araya getirdi.

Yuvarlak masa toplantısının açılış konuşmasını, moderatörlüğünü de yapan Vedat Ahmet yaptı.

“İslam Kültür Mirası ve Yerel Öneme Sahip Taşınmaz Kültürel Değerler” konulu yuvarlak masa toplantısı programının ilk bilimsel raporunu Dr. Yelis Erolova sundu.

Dr. Behrin Şopova, az sayıdaki Mevlid-i Şerif araştırmacılarından biri olarak, eserin ülkemizdeki Müslüman toplumlarda kültürün geliştirilmesi ve geleneklerin yaşatılması yönündeki rolü üzerinde durdu. BAN’da görev yapan bilim insanı, raporunda ülkemizdeki farklı etnik topluluklar arasındaki farklı şekil ve okumaları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını sundu.

Oktay Aliev, Bulgaristan’ın ulusal birliğine yönelik savaşlarında 1885-1918. ) Müslüman toplumlarının katkısı hakkında rapor sundu. Tarihçi, Müslümanların bu savaşlara yoğun ve aktif bir şekilde katıldıklarını ve çok sayıda kurban verdiklerini belirtti.

Dr. Selime Hasanova ise “Bulgaristan’da Camilerin İç Dekorasyonunda Yer Alan Hadis-i Şerif Yazıları”  konusu üzerinde durdu. Raporu, çok az kişinin bu yazıları anladığını ve değer verdiğini ve camilerin restorasyonu veya onarımı sırasında genellikle yok olduğunu açıkça ortaya koydu.

Dr. Nergis İmamoğlu, konferansa çevrim içi katılarak Doğu Rodoplar’daki Türklerin yaşayış tarzı,  tarihçi Sunay Mazgalciev ise 18. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar Nevrokop şehrinde demografik süreçler üzerine konuştu.

Son iki rapor Dr. Kemal Raşid ve Cemal Hatip tarafından sunuldu. Dr. Raşid, Bulgaristan’daki Osmanlı kültür mirasının durumu hakkında bir rapor sundu.

Kur’an-ı Kerim, “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” (Biz Allah’tan Geldik, Allah’a Döneceğiz), diye buyuruyor. Bu nedenle, yuvarlak masa toplantısı programının son raporunda Cemal Hatip, Vılkosel köyü ve Blagoevgrad (Yukarıcuma) bölgesindeki Osmanlı mezar taşları hakkında konuştu.

 Etkinliğin organizatörleri ve konuklar, sunulan konulara ve raporlara olan yoğun ilgi nedeniyle ileride de bu tür konuşmalar, konferanslar ve münazaralar düzenlemeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: Kırcaali Haber