Bulgaristan’da ilk kez, Türkçe-Bulgarca Hukuk Sözlüğü yayınlandı

Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva’nın kaleme aldığı Türkçe-Bulgarca Hukuk Sözlüğü’nün amacı, şimdiye kadar yayınlanmış Türkçe-Bulgarca sözlükleri alanında boşluğu doldurmaktan ibarettir. Bu sözlük çevirmen, editör, hukukçu ve öğrencilere yönelik olup Türk diline ilgi duyan herkesçe kullanılabilir niteliktedir.

Sözlük, gerek hukuki metin çeviri sürecini gerekse hukuk alanına ait kelime ve terimlerin öğrenilmesi sürecini kolaylaştıracak olup ders kitaplarının hazırlanmasında ve hukuk alanında karşılaştırmalı araştırmaların yapılmasında kullanılabilecektir.  

Hukuk alanına ait 14.000’e yakın terim ve tamlama içeren bu sözlükte hem günümüzde kullanılan çağdaş hukuk terimlerine hem de günlük konuşmada kullanılmayan, ancak hukuki belgelerde ve hukukçuların dilinde mevcut olan Arapça ve Farsçadan alıntılara yer verilmektedir. 

Hukuk dilinde mevcut oldukları için sözlüğümüzde maliye, muhasebe, ticaret vs. alanlara ait terimlere de yer verilmektedir.

Türkçe sözcük ve terimlerin sıralaması, alfabetik dizin esas alınarak yapıldı. Sözcükler madde başı olarak verilerek tamlama ve kalıplaşmış söz gibi öbeklerde ise yerlerine tilde işareti (~) kullanılmıştır. 

Örneğin:

boşanma развод

~ davası бракоразводно дело

Ç, k, p, t sert ünsüzlerin yumuşaması,  ı, i, u, ü dar ünlülerin düşmesi, ünsüz türemesi gibi ses olayları sözcükten hemen sonra gösterilmiştir.

Örneğin:

tanık, -ğı свидетел; очевидец

aciz, -czi безсилие, безпомощност; несъстоятелност, неплатежоспособност

zem, -mmi наклеветяване, очерняване; порицаване

Eş anlamlı sözcükleri ayırmak için eğik çizgi kullanılmıştır.

Birleşik sözcüklerin ayrı ve bitişik yazımı, Arapça ve Farsça tamlamaların yazımı günümüzde de tartışma konusudur. Bazı sözcüklerin faklı kaynaklarda farklı yazıldığını görmek mümkündür: Örneğin: büyükelçi ve büyük elçiişadamı ve  adamı, işbirliği ve iş birliğiyasa koyucu ve yasakoyucukanun koyucu ve kanunkoyucu vs. İşbu sözlükte yer alan sözcüklerin yazımında Türk Dili Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğü esas alınmıştır. Söz konusu sözlükte yer almayan sözcükler ise, alındıkları kaynakta (sözlük, yasa, yönetmelik vs.) yazıldığı gibi verilmiştir.

Menent Şukrieva, sözlüğün önsözünde “Bulgaristan’da yayınlanan ilk Türkçe-Bulgarca Hukuk Sözlüğü olduğundan dolayı bazı eksikliklerin olabileceğine dikkat çekerek ikinci baskının iyileştirilmesi için her türlü görüş, öneri ve eleştirileri memnuniyetle karşılayacağımı belirtmek isterim.”, diye belirtmektedir.  

Kaynak: Bizim Gazete