Bulgaristan’da Anadili Türkçe Okuyan Öğrencilerin Sayısında Büyük Düşüş

2017-2018 öğretim yılında ilk ve ortaokullarda seçmeli ders olarak Türkçe okuyan öğrencilerde geçen seneye göre büyük bir azalma söz konusu. Maalesef, bu yıl Türkçe derslerini okuyan öğrenci sayısında 1701 erime yaşandı. 

Eğitim bakanlığının verilerine göre bu yıl toplam 5385 öğrenci seçmeli ders olarak Türkçe okumak üzere okullara dilekçe ile başvuru yaptı. Bu sayı son beş yılın en düşük rakamı oldu. Geçen yıl Türkçe dersi alan öğrenci sayısı 7086’ydı. Bu rakam 2015-2016 öğretim yılında 7484; 2014-2015 öğretim yılında 6328; 2013-2014 öğretim yılındaysa 6572 oldu.

Plovdiv (Filibe) Payisiy Hilendarski Üniversitesi Bulgar dili ve Türk dili bölümü öğretim görevlisi Harun Bekir, Bulgaristan’da anadili Türkçe olan öğrenci sayısının bu rakamlardan çok daha fazla olduğunu vurguladı. Bekir, ”Bu yıl geçen yıla göre böyle bir azalma söz konusu ise aslında bunların birçok nedenleri olabilir. Öğrenci sayısının azalması olabilir. Bazı Türkçe okutulan okullardan başka Türkçe okutulmayan okullara geçme söz konusu olabilir ve birçok nedeni vardır bunun.“ diye konuştu.

Harun Bekir, son yıllarda Türkçe derslerine olan ilginin azalmasındaki ana nedenlerinden birinin de velilerin ve öğrencilerin anadili eğitimi konusunda yeterince bilinçlendirilmemeleri olduğunu belirtti. Öğrencilere anadilinin okunmasının faydalarının iyi bir şekilde izah etmesi gerektiğini vurgulayan Bekir, “Bu konuda velileri bilinçlendirmek gerekiyor. Veli toplantılarında bu konuda uzmanların görüşlerini de bildirmek gerekiyor. 

Burada öğrencilerin çıkarlarının söz konusu olması gerekiyor. Öğrencilerin istek ve ilgilerini ön planda tutmak gerekiyor, okulun ve öğretmenlerin değil” şeklinde konuştu.

Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmet ise Kırcaali bölgesindeki Türkçe eğitimini değerlendirdi. 

Kırcaali’nin Bulgaristan’da Türklerin en yoğun olarak yaşadığı bölge olmasına rağmen anadilinin okullarda okutulmasının beklendiğinden çok daha az olduğunu söyledi.

Müzekki Ahmet şöyle konuştu:
“Tabii bunun sebepleri var. Birinci köylerde çocukların azalması ve köylerdeki okulların kapatılması ve oradaki çocukların ilçe merkezindeki okullara taşımalı olarak getirilmeleri ve burada da ebeveynler arasındaki bağlantının olmaması sebebinden organize edilip çocuklar dilekçe sunamıyor ve bu yüzden Türkçe anadili çok az okutuluyor.”

Müzekki Ahmet, Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği olarak Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği ile birlikte 2014-2015 öğretim yılında veli ve öğrencilere yönelik bir bilgilendirme kampanyası gerçekleştirdiklerini ve 2015-2016 öğretim yılında olumlu sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Ahmet, “Kampanya sonunda yaklaşık 1000 çocuğumuz – ki bu Kırcaali ili için çok iyi bir rakam – yeniden ana dilini okumaya başlamışlardı. Ancak bu tabii ki devam edemedi. İnşallah böyle bilgilendirme toplantıları düzenlenip ebeveyneler ve öğrencileri anadilini okuyabilme imkanlarının olduğunu bildirmek iyi bir olay olur” dedi.

Finansal yetersizlikler nedeniyle bilinçlendirme kampanyasını tekrar edemediklerini aktaran Müzekki Ahmet, sivil toplum örgütlerinin bu tip çalışmalarıyla öğrencilerin okullarda Türkçe okumaya olan ilgisinin arttırılabileceğini kaydetti. 

Kaynak: BNT Türkçe Haberleri