Bulgaristan Türkleri’nin haklı mücadelesine ışık tutacak çalışma

T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında komünist rejim tarafından Türklere karşı uygulanan asimilasyon, kimliksizleştirme politikaları, işkenceler ve tarihe kara leke olarak geçen Belene kampı olaylarını konu alan “Belene Ölüm İçin Yer Sert, Uçmak İçin Gök Uzak” isimli sözlü tarih çalışmasını kitaplaştırarak yayımladı.

YTB tarafından Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında komünist rejim tarafından Türklere karşı uygulanan asimilasyon, kimliksizleştirme politikaları, işkenceler ve tarihe kara leke olarak geçen Belene kampı olaylarını unutturmamak için sözlü tarih çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 2019 yılında TRT İç Yapımlar tarafından Belene Kampı mağduru soydaşlarla mülakatlar gerçekleştirilerek, “Bin Dokuz Yüz Seksen Dokuz Belene” belgesel filmi hazırlandı ve film 7 Şubat 2020 tarihinde YTB’de gerçekleştirilen gala töreni ile izleyicilerle buluşturuldu. Hem belgesel film çerçevesinde yapılan mülakatlar hem de Bulgaristan Türkleri ile ilgili önemli kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında sözlü tarih çalışmalarına devam edilerek, Bulgaristan’dan zorunlu göçün 30’uncu yılı kapsamında 1989 olayları, Belene kampı ve Bulgaristan Türklerini konu alan “Belene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak” isimli çalışma da literatüre kazandırıldı. Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün editörlüğünde Bulgaristan Türkleri’nin tarihi ve onların etnik temizlik politikasına karşı verdikleri mücadelenin canlı tanıkların anlatımıyla yansıttığı eserin aynı zamanda akademik çalışmalar için de önemli bir kaynak teşkil ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA