Ариф Неджиб Каскатъ

Ариф Неджиб Каскатъ е роден през 1903 г. в Разград. Умира през 1950 г. Учител, журналист, писател. Роден е в семейство на търговец от средната класа. След като завършва основно и средно образование в родното си място, работи като учител в гимназии. Журналистическата кариера на Ариф Неджип и първите му битки в писането започват първо…

Продължи