Турски народни песни, издавани от „Балкантон“

157 Турски народни песни Мехмед отиде войник – изп. Ю. Ахмедова с орк.Ако любиш, красиво люби – изп. Б. Арифова с орк.Много обикнах гласа ти – изп. А. Садъкова с инстр. групаЙорюк Али – изп. Ю. Ахмедова с орк. Бърза хасковска игра – изп. турски нар. орк.Таксим и весела мелодия – изп. М. Феляков на…

Продължи