Турски народни песни, издавани от „Балкантон“

157Турски народни песни
Мехмед отиде войник – изп. Ю. Ахмедова с орк.
Ако любиш, красиво люби – изп. Б. Арифова с орк.
Много обикнах гласа ти – изп. А. Садъкова с инстр. група
Йорюк Али – изп. Ю. Ахмедова с орк.

Бърза хасковска игра – изп. турски нар. орк.
Таксим и весела мелодия – изп. М. Феляков на кларинет с инстр. група
Пехливанска народна игра – изп. инстр. група
Таксим – кършалама – изп. М. Моколо на цимбал с инстр. група

258Турски песни
А1. Излъга ме (турска нар. песен)- изп. Айфер Садъкова с орк.
2. Турска народна мелодия – изп. Ахмед Шишков на цигулка с инстр. група
3. Слава на тебе, Юри (Д. Динев) изп. Осман Азисов, съпр. тамбура и тарамбука
4. Девойките обичат да танцуват (турските нар. песни) – изп. Ахмед Тютюнджиев с орк.

В1. Синеоката девойка (турска естр. песен) изп. Айфер Садъкова с орк.
2. Войводска сватбарска игра – изп. Мюмюнали Киришев – кларинет с орк.
3. Между Кърджали и Арда (турска нар. песен) – изп. Осман Азисов с орк.
4. Чифте телли – изп. Мехмед Феляков – кларинет с орк.

ВМН-313 / ВМА-313Турски народни песни и танци
Траклист на голяма плоча (ВМА 313):
Народна игра в различни маками, изп. Х. Алиев – кларинет с оркестър
Ей, калайджио, изп. Е. Енверова и А. Тютюнджиев, съпр. орк., дир. Д. Динев
Излъга ме, изп.Айфер Садъкова, съпр орк., дир. И. Дестанов
Турска народна мелодия, изп. Ах. Шишков – цигулка, съпр. орк.
Девойките обичат да танцуват, изп. Ах. Тютюнджиев, съпр. орк., дир. И. Дестанов
Пехливанска народна игра, изп. Х. Алиев – кларинет и А. Ибишев – цигулка, съпр. орк. група

Синеоката девойка (турска естрадна песен), изп.А.Садъкова, съпр. орк., дир. И.Дестанов
Войводска сватбарска игра, изп. М. Киришев – кларинет с орк.
Между Кърджали и Арда, изп. Осман Азисов, съпр. орк., дир. Д. Динев
Чифте телли, изп. М. Феляков – кларинет, съпр. орк., дир. И. Дестанов
Хубаво момиче, изп. Б. Арифова, съпр. оркестър, дир. Д. Динев
Котленски кючек, изп. М. Сабриев – кларинет с оркестр. група

ВМА-361Турска народна музика
Обикнах мома, баща и не ми я дава / изп. Ах. Джумалиев с коларовградски орк.
Кърджалийска народна игра / изп. орк. при естраден театър – Кърджали, солист М. Киришев – кларнет
На река Араз има лед / изп. Е. Енверова с коларовградска инстр. група
Добруджанска нар. група / изп. М. Феляков – кларинет с инстр. група

Смесена народна игра / изп. М. Киришев – кларинет с инстр. група
По пътя на любимия / изп. Ю. Ахмедова с орк.
Чифтетелли в мъкам сабахи / изп. М. Киришев – кларинет с инстр. група.
Моя Сание / изп. А. Юсуфов с орк.

ВМА-381Турски народни песни и игри
Окастриха орехчетата – изп. Зейнаб Канджиева, съпр. орк. с рък. Аглика Кънева
Каршълама – изп. инструментална група с рък. Б. Нанков
Пролет дойде – изп. Ремине Якубова, съпр. орк. с рък. Аглика Кънева
Воденичните камъци – изп. А. Аятулканидов, съпр. инструментална група с рък. Б. Нанков

Игра с лъжици – изп. Хасан Чинчери (цигулка), съпр. орк. с рък. Б. Нанков
Кафяви кърни – изп. Джемал Шабанов с орк., рък. Аглика Кънева
Касаоска игра – изп. Мюмюнали Киришев (кларинет) с орк., рък. Б. Нанков
Тънка като фиданка – изп. Ахмед Юсуфов с орк., рък. Аг. Кънева

ВМА-493Турски народни песни и танци

А1. Младият Ахмед – изп. Осман Азисов, съпр. орк., дир. Б. Нанков.
2. Махленска игра – изп. М. Киришев – кларинет с малък. орк., рък. Б. Нанков,
3. Портокала не обелих – изп. Сидика Ахмедова, съпр. орк., дир. Д. Динев,
4. Разградска народна игра – изп. инструментална група, рък. Б. Нанков,
5. Като теб не намерих – исп. Хасан Родоплу, съпр. орк., дир. Т. Шиникаров,
6. Народна игра – изп. Тефик Назифов – цигулка с инструментална група

В1. Моя Хайрие – изп. Местан Хюсеинов с инструм. група, рък. Б. Нанков,
2. Народна игра и макам раст – изп. М. Киришев – кларинет с малък оркестър,
3. Уморих се и седнах на стола – изп. С. Азизова, съпр. оркестър,
4. Турска народна игра – изп. Ан. Георгиев – саз с инструментална група,
5. Отрязах сочна диня – изп. В. Шабанова и орк., дир. Д. Динев,
6. Алай оюну (турска нар. игра) – изп. М. Хасамов – саз с инструм. група, рък. Б. Нанков

ВМА-586Песните на моя роден край. Турски народни песни

А1. Трима конника. Изп. С. Ахмедова с орк., дир. Т. Шиникаров
2. Бял навес, стар навес. Изп. М. Каракашев с орк., дир. Б. Нанков
3. Дванадесет звезди. Изп. М. Есадова с орк., дир. Аг. Кънева
4. Дръпнах клона на тополата. Изп. Ах. Байрактаров с орк., дир. Д. Динев
5. Дъбове. Изп. Алие и Нурие Адилови с орк., дир. Б. Ненков

В1. На хубавица не можеш да се наситиш. Изп. Х. Родоплу с орк., дир. Т. Шиникаров
2. Три птици. Изп. Р. Заимова с орк., дир. Б. Нанков
3. Кеклиците на тази гора. Изп. Х. Исмаилов с орк., дир. Аг. Кънева
4. Моя Кадрие. Изп. С. Азизова с орк., дир. Б. Нанков
5. Моя Емине. Изп. Ах. Джумалиев с орк., дир. Т. Шиникаров
6. Къносаната ми дъщеря. Изп. Х. Байрамова и М. Каракашев с орк., дир. Б. Нанков