Юсуф Керим: журналист, писател и драматург

Юсуф Керим е една от най-важните личности на турската култура в България. Роден на 23. 11. 1922 г. в с. Михалич, Варненско.
Завършва начално образование в родния си край. Завършва с успех Нювваб – най-важното образователно средище на турците в България. Въпреки че по онова време випускници на Нювваб не се приемат във висшите учебни заведения, Юсуф Керим успява да завърши „Икономика” във Варненския университет. По време на студентските си години учителства в Турското училище „Муаллим Наджи”.
През 1952 г. преподава Турски език и литература в училище „Назъм Хикмет” (така се наричал Нювваб по онова време). Изключително изявен в театралното изкуство Юсуф Керим работи като сценарист и драматург в шуменския Държавен театър.
През годините, в които работи във вестник „Нова светлина” (Yeni Işık) публикува свои скечове, театрални пиеси и разкази. След демократичните промени в България става един от учредителите на Полувисшия ислямски институт. Тук преподава по османски турски език. През 1995 г. става главен редактор на сп. „Юмит”. През 2000 г. участва в учредяването на Турския културен център в гр. София. Юсуф Керим е автор на статии и публикации , изключително ценни за турската култура в България. Заедно с Бейтуллах Шишманоглу събира близо 2100 народни пословици и поговорки. Книгата с подбраните турски пословици и поговорки (Türkçe Atasözleri ve Özlü Sözler) е изключително ценна поради това, че съдържа изрази, използвани в Лудогорието и от турците в България.
Автор е на турско- български речник, съдържащ 1284 лексикални единици.
Като цяло Юсуф Керим има безспорен принос в развитието на турската култура в България.
Умира в гр. София на 12.07.2007 г., на 85-годишна възраст.

Източник: Bizimgazete.bg