Турските театри

През 1952 г. с указ на Народното събрание се създават Естрадни турски театри в Шумен, Хасково и Русе, имащи за цел съхраняване и представяне на културата на турското малцинство в тези райони. Театъра в Хасково по късно се мести в Момчилград, после в Кърджали, а русенският в Разград.
В края на 70-те години стартира кампания на комунистическия режим за „заличаване и закриване“ на турската култура в Н.Р. България и в началото на 80-те се закрива първо театъра в Шумен, а в края на 80-те години се закриват трите „турски“ естради в Разград и Кърджали. И в трите театри представленията са се играли на два езика (бъл. и тур. ез.)

6 юни 2003г. с ПМС в Кърджали и Разград са създадени Държавно музикално-драматични театри, който носят имената на Кадрие Лятифова в Кърджали и – Назъм Хикмет в Разград.

Автор: Мехмед Билял
Снимки: архив БНР