Трупата на театър „Кадрие Лятифова“ се обяви срещу сливането с театър „Димитър Димов“

Работещите в Държавен Музикално-Драматичен Театър „Кадрие Лятифова” – гр. Кърджали изпратиха отворено писмо, в което изказват „силното си огорчение и пълно несъгласие с публикуваното наскоро проектопостановление, което предвижда „вливане на Държавен Музикално-Драматичен Театър „Кадрие Лятифова” в Драматично-Куклен Театър” Димитър Димов”.

„Подкрепяме провеждането на тези реформи, но категорично възразяваме реформите да са за сметка на родната култура. Ние се обявяваме против закриването (или както то е наречено във въпросното проектопостановление „сливане”, „преобразуване” и т.н.) на който и да е културен институт в България“

Финансовата криза се усеща от всички, но ние не можем да повярваме, че нищожните икономии, които ще произтекат от закриването на няколко театри и опери ще облекчат осезаемо положението на българските граждани. Вие и сами знаете колко незначителен е процентът от държавния бюджет, определен за културата на България, пише в писмото.

До:
г-н Бойко Борисов –
Министър-председател
на Република България

Копия

До:
г-жа Цецка Цачева –
Председател
на Народното събрание
на Република България

До:
г-н Вежди Рашидов – Министър
на културата на Република България

До:
г-н Томас Хамарберг – Еврокомисар
по правата на човека към ЕС

До:
Парламентарната комисия по културата,
гражданското общество и медиите

До:
г-н Ахмед Доган,
г-н Лютви Местан,
г-н Неджми Али,
г-н Ремзи Осман,
г-жа Цвета Караянчева,
г-н Юнал Тасим – Народни представители
от Кърджалийска област

ПРОТЕСТНО ПИСМО

УВАЖЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние, работещите в Държавен музикално-драматичен театър “Кадрие Лятифова” – гр.Кърджали, Република България, се обръщаме към Вас с това писмо, за да изкажем силното си огорчение и пълно несъгласие с публикуваното наскоро проектопостановление, което предвижда “вливане на Държавен музикално- драматичен театър “Кадрие Лятифова” в Драматично-куклен театър “Димитър Димов”.”

Ние категорично възразяваме реформите на правителството да са за сметка на родната култура! Обявяваме се против закриването, или както е наречено във въпросното проектопостановление “сливане”, ”пробразуване” и т.н., на който и да е културен институт в България.

В изминалите няколко месеца бяхме убеждавани, че реформата в културните институти ще се проведе “внимателно, след обстойни анализи и съобразена с културните особености на всеки регион”.

Държавен музикално-драматичен театър “Кадрие Лятифова” е създаден с Постановление №124 от 06.06.2003 г. на Министерския съвет на Република България. Целта на театъра е създаване и представяне на музикални, танцови и театрални постановки, които съхраняват традициите и богатото културно наследство, да насърчава духа на толерантност и търпимост, диалога между различните етноси и култури, като всеки запази своята идентичност. България, като страна член на Европейския съюз, според Европейската рамкова конвенция за защита на националните малцинства е поела следните ангажименти:

– раздел 2,чл.5.т.1. – страните се задължават да насърчават развитието на условия, необходими на лицата, принадлежащи към нацинални малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност – религия, език, традиции и културно наследство;

  • раздел 2,чл.5,т.2 – без това да засяга мерките, приети в рамките на общата им политика за интегриране, страните се въздържат от провеждане на политика или дейности, насочени към асимилиране на лица, принадлежащи към национални малцинства, против тяхната воля и защитават тези лица от всяко действие, целящо такава асимилация.

Целият колектив на театъра и цялата демократична общественост на област Кърджали, която е доказала, че различието не е проблем, а богатство, възприемаме този акт като дискриминация и отнемане на отдавна придобити етно-културни права, уредени, ратифицирани и подписани от Република България. За нас е тревожен и фактът,че Министерство на културата е в неведение, относно дейността и числеността на нашия театър.
Абсурдно е и че до настоящият момент няма информация за личността, която ще оглави новата структура. Господин Димитър Игнатов е спечелил конкурс за директор на Държавен куклен театър “Д.Димов” с ясна концепция за неговото развитие. Настоящият директор на ДМДТ “К.Лятифова” също се яви на конкурс и го спечели с концепция за работа и развитие на музикалния театър, в която най-важното условие е да се съхраняват елементите на идентичността на националните малцинства. Кой от двамата, по каква логика и коя точно концепция ще използва за да управлява в бъдеще новия театър – хибрид?!

През последните няколко години, въпреки официалните ни покани, никой от гореспоменатото министерство не пожела да присъства на наши представления и премиерни спектакли! Ние недоумяваме как се реформира нещо, което не се познава?! Не можем да повярваме, че скромните икономии, които евентуално биха произтекли от закриването на няколко театъра ще оправдаят пристъпването на международни договори, на техния дух и философия с оглед на интеркултурното наследство на Европа. Противно на разпространеното схващане, че театър “Кадрие Лятифова” е само с регионално значение, заявяваме, че трупана има и своето значение за повече от 3 милиона зрители от турски произход в и извън пределите на Република България.

Вероятно ще се съгласите, че финансовата криза все някога ще отшуми, но закриването на български културни институти ще задълбочи една друга криза – на нашата бездуховност!

УВАЖЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА,

предвид гореизложеното, настоятелно Ви призоваваме да преосмислите още веднъж намерението си да закриете ДМДТ ”Кадрие Лятифова” – гр.Кърджали и ДМДТ ”Назъм Хикмет” – гр.Разград, защото този акт би накърнил модела на толерантност и политиката на солидарност на културите, с които България основателно се гордее. Очакваме здравия разум да надделее и вярваме, че те ще бъдат подплатени с конкретни действия за спиране на проектопостановлението, с което е замислено закриването на двата културни института. Убедени сме, че ще споделите разбирането ни, че това са институции на толерантността в България.

Оставаме с уважение към вашата работа и честните Ви намерения!

Колективът на Държавен музикално-драматичен театър “Кадрие Лятифова”

гр. Кърджали
19.07.2010г.

Източник: Кърджали Хабер