Среща на артисти и служители от закритите турски театри

С решение на международния театрален институт от 1961 г. 27 март е обявен за международен ден на театъра. По този повод Сдружение „БИЗ“ организира мероприятие, с което събра на едно място всички актьори от закритите турски театри в Шумен и Разград. Покана имаха и артисти от закрития театър от Кърджали, но разстоянието и здравословни проблеми попречиха на тяпното присъствие. След близо 30 години 20 души, артисти и служители от старите турски театри в Шумен и Разград отпразнуваха заедно Деня на театъра и разказаха за доброто старо време. Байсе Арифова, Бехидже Гафарова, Савет Османова, Шьофрет Алайдинова, Дурхан Хасан, Хасан Русков, Емруллах Топчу, Роберт Чапликов, Емел Табакова, Съдъка Ахмедова и др. бяха на вечерята, която мина в задушевна атмосфера, изпълнена с песни и танци. Председателят на Сдружение „БИЗ“ Менент Шукриева връчи на всички артисти и служители на двата театъра благодарствени писма, а зам.-председателят Бюлент Зекерие ги поздрави с цветя. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на всички артисти и служители от турските театри, които вече не са сред живите.

Сред официалните гости, уважили първата по рода си среща на артистите бяха генералния консул на Р Турция в Бургас Ниязи Еврен Акйол, народните представители от ДПС от шуменския избирателен район Айдоган Али и Бюнямин Хасан и председателя на сдружение ДЖЕМ гр. Разград Вейсел Байрам.

Вечерята приключи с уговорка подобни срещи да се превърнат в традиция и да се организират всяка година на 27 март.

Източник: Bizim Gazete