Семинар по проект „Туркологията и масмедиите – минало, настояще, бъдеще“

На 19 декември 2023 в зала 315 на Корпус 2 на Шуменския университет се проведе семинар по проект „Туркологията и масмедиите – минало, настояще, бъдеще“ с ръководител доц. д-р Менент Шукриева.

Мехмет Хасан, възпитател в Духовно училище „Нювваб“ изнесе интересен доклад за вестниците, списвани на турски език, издавани в гр. Шумен и представи по-обстойно вестник „Ислямски глас“ (Sada-i İslam).

Сеянет Курт, студентка в 4-ти курс специалност ТФБК направи презентация за вестниците, списвани на турски език, излизали в периода 1844-1944 г.

Ебру Шамседин, студентка в 4-ти курс специалност ТФБК представи информация за вестник „Нова светлина“.

Източник: Bizim Gazete