Семинарът „Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания“ предизвика голям интерес

Катедрата по турски език и литература на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ беше домакин на онлайн семинар на тема „Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания“.

Семинарът се проведе на 11 ноември 2021 и предизвика голям интерес.

Организира се в рамките на вътрешноуниверситетски проект „Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания“ с ръководител доц. д-р Неврие Чуфадар.

Участниците представиха интересни доклади и провокираха ползотворни дискусии по проблематиката.

В първата част на семинара работният език беше български.

Гл. ас. д-р Бехрин Шопова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН представи доклад на тема „Локална музикалнофолклорна култура в с. Горна Хубавка, Търговищко-песенен репертоар, промени в традицията“.

Сунай Местанов, докторант в Катедрата по турски език и литература представи презентация на тема „Eлементи на зестрата в турската култура“.

Във втората част на семинара студенти от специалност „Турска филология с бизнес комуникация“ представиха презентации на турски език.

Рехин Рифат, студент от 3-ти курс представи презентация на тема „Камъкът в турската култура“.

Касим Касимов от същия курс запозна участниците с историята и културата на търговищкото село Александрово, а Нуртен Кьосе, студентка от 1-ви курс представи дейността на добричкото народно читалище „Мевляна“, в което работи като секретар.  

В презентациите и последващите дискусии бяха засегнати множество въпроси, свързани с турската народна култура. Участниците в мероприятието споделиха, че са останали доволни от участието си.

Източник: Bizim Gazete