Сдружение „БИЗ”

Сдружение „БИЗ” е учредено и официално вписано на 11 януари 2011 г.. „БИЗ” е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Управителен съвет на „БИЗ”:

 • Председател – Менент Шукриева – преподавател в Катедра „Турски език и литература” в ШУ „Епископ Константин Преславски”, заклет преводач
 • Зам.-председател – Бюлент Зекерие – музикален ръководител в Държавен драматичен театър „Антон Страшимиров” гр. Разград, композитор
 • Бехчет Данаджъ – скулптор, художник, учител но изобразително изкуство
 • Есин Чете – заклет преводач, бивш спикер
 • Сонер Хаяти – актьор в музикален ръководител в Държавен драматичен театър „Антон Страшимиров” гр. Разград

Основните цели на Сдружението са:

 1. Развиване и популяризиране на културата и изкуството;
 2. Организиране на курсове и мероприятие в сферата на културата и изкуството;
 3. Подпомагане развитието на социалната интеграция и личностната реализация;
 4. Публикуване и издаване на произведения на нови автори;
 5. Акцентиране върху значимостта на художествената литература чрез съвременни информационни технологии;
 6. Осъществяване на прояви, свързани с околната среда;
 7. Извършване на дейности, свързани със защитата на човешките права;
 8. Стимулиране развитието на туризма, физическата култура и спорта, и организиране на спортни мероприятия и турнири;
 9. Подпомагане на инициативи в областта на бизнеса, социалното дело, образование, здравеопазване, опазване на околната среда, социална и етническа интеграция;
 10. Насърчаване и осигуряване свободен обмен на информация и идеи с организации със сродна дейност;
 11. Повишаване нивото на образованост на населението;
 12. Подпомагане на подрастващите и младите хора;
 13. Опазване на езика, културата, фолклора, изкуството и занаятите, обичаите и традициите, материалните и духовни ценности на турците в България, съхраняване и предаване на тези ценности на бъдещите поколения;
 14. Създаване на възможности за заетост и образование;
 15. Провеждане на широкообхватни фолклорни проучвания и създаване на архив; 16.Организиране на пленери, работни срещи, семинари, конференции, конгреси и друг вид мероприятия

Организирани мероприятия за период от две години:

 • На 27 април 2011 г. сдружението организира Първа среща на бизнесмени от областите Шумен, Търговище, Добрич, Разград и Силистра. Брой на присъстващите: 95 души
 • На 12 юли 2011 г. сдружението организира Втора среща на бизнесмени от Р Турция, инвестирали в Шумен, Търговище и Разград, както и местни бизнесмени. Брой на присъстващите: 80 души
 • На 27.09.2011 г. Сдружението организира самостоятелна изложба на Орхан Исмаил – млад художник, член на Сдружение „БИЗ” .
 • На 02.11.2011 г. – Сдружението организира тържествен концерт по случай свещения мюсюлмански празник Курбан Байрам. Брой на зрителите: 350
 • В периода 12 – 20 декември 2011 г. Сдружение „БИЗ” организира Благотворителна акция под надслов „Топлина и радост за Коледа“, която намери широка обществена подкрепа. Събраните дрехи и играчки бяха дарени на Дом за деца с умствени увреждания „Калинка” с. Васил Друмево, община Шумен.
 • На 23.02.2012 г. Сдружението организира Трета среща на бизнесмени от Р Турция, инвестирали в Шумен и местни бизнесмени. Брой на присъстващите: 30 души.
 • На 25.02.2011 г. – Сдружение БИЗ бе главен организатор на Първа работна среща на учителите по турски език от Северна и Източна България. Брой на участниците: 200 Официални гости: генералния консул на Р Турция в Бургас Джем Улусой, Четин Казак – народен представител, общински кметове, представителни на изселнически организации и др.
 • На 08.03.2012 г – сдружението бе организатор на Осмомартенски празник за учители и интелектуалци.
 • През месец април 2012 – работа с деца във връзка с Конкурс за рисунка под надслов „Световният мир през погледа на децата”, организиран от Изселническа организация Бал-Гьоч, гр. Бурса, Р Турция.
 • На 06.05.2012 г. със съдействието на Община Шумен Сдружение БИЗ организира Празник за децата от с. Ивански по повод Хъдрълез.
 • На 18.05.2012 г. бе организирана Вечер, посветена на творчеството на видния турски изпълнител Баръш Манчо. Брой на присъстващите: 90
 • На 13.10.2012 г. Сдружение „БИЗ” представи за пръв път в Шумен изкуството Ебру и организира Вечер на Кайсери, в рамките на което събра за пръв път 20 видни изпълнители на саз. Кайсери бе представен с филм, изложба на видни граждани на Кайсери, народни песни, народни танци и традиционни ястия като мантъ, пастърма и др.
 • През месец декември 2013 Сдружението събра дрехи, които дари на социално слабите семейства в с. Каменяк, община Хитрино.
 • Считано от 25 май 2012 насам всяка сряда вечер в град Шумен се организират музикални вечери, включващи изпълнения на традиционния турски инструмент – саз. Инициатива е единствена по рода си в България.

Към Сдружение „БИЗ” функционира Клуб на преводача, в който са включени студенти от специалност „Турска филология” и „Руски и турски език” в ШУ „Еп. К. Преславски”, както и завършили тези специалности.

Към Сдружение „БИЗ” функционира Клуб на художника.

 • На 5 февруари 2013 бе проведена изложба на ръководителя на клуба Бехчет Данаджъ под надслов „Зимата си отива”.
 • 6– 19 февруари 2013 – конкурс за есе под надслов „Моят роден край” по повод Международния ден на майчиния език, организиран съвместно с Дружеството на учителите по турски език от Северна и Източна България.

Сдружение „БИЗ” провежда фолклорни проучвания в района с цел издаване на книга за фолклора на Лудогорието.

Най-новият проект на Сдружение „БИЗ” е сайта BİZİMGAZETE.BG

Източник: Bizimgazete.bg