Представиха книгата на Айше Реджеб „Танцът в турската традиционна сватба в Лудогорието”

Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов бе гост на представянето на книгата на д-р Айше Реджеб „Танцът в турската традиционна сватба в Лудогорието”.

Книгата бе представена от уредника в Етнографски музей-Разград Даниела Ганчева. Изданието е подготвено въз основа на дисертационния труд на Айше Реджеб, с чиято защита тя в началото на година придоби научна степен „доктор по хореография”. Според Ганчева в този труд за пръв път в българската наука се изследва и прави класификация на турския традиционен танц. Изследвани са традициите в 15 лудогорски села, но акцентът е родното село на авторката – Веселина.

Д-р Реджеб има амбиции за включване на турската сунитска сватба от южното Лудогорие в кандидатурата на световния културен проект на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища”.

В кратка презентация д-р Реджеб представи основни моменти от монографията си. Преди това благодари на всички, които са я подкрепяли в амбициозната й дейност, като първо изтъкна заслугите на първия си учител по история – заместник областния управител Евгени Драганов – който е вдъхновил интереса й към историята и към изучаване на традициите на родния край.

Сред гостите на представянето на книгата бе ръководството на община Лозница начело с кмета Севгин Шукри, жители на община Лозница, приятели, колеги и съмишленици на д-р Айше Реджеб.

Сред приветствията на гостите прозвучаха изпълнения на гайда на двама четвъртокласници от Разград Анита Андреева и Мартин Вълчинов, а събитието завърши с танцово изпълнение на Танцова група „Танци на етносите и народите“ – с.Веселина.

Източник: DarikNews