Погребални обреди при турците сунити

В погребалната обредност има три етапа: приготвяне на покойника, погребение, помени. Мъртвото тяло се поставя на постелка в дома, където най-близките се прощават с него или нея. Вечерта в дома на покойния се пържат мекици и се раздават на съседите с айрян.
На следващия ден след обедния намаз тялото се измива от ходжата или от жена ако покойната е жена, след това се облича в саван от две части. Тялото но покойника се зкрава се пред дома му, където всеки се прощава с него. Шумното оплакване е част от погребалния ритуал.

Ходжата чете молитви за успокоение на душата му и накрая 3 пъти пита присъстващите «Прощавате ли му?», като присъстващите отговарят три пъти с думите «Простено да му е».

Тялото се пренася до гробището върху носилка, която обикновено се съхранява в джамията. При гробището има специален плосък камък – мусалла ташъ, върху който полагат тялото и се молят за него. На гробището отиват само мъже.
След като се върнат от гробищата за мъжете се приготвя курбан за ядене.
Ислямският елемент присъства и в разположението на гробовете. Гробът е ориентиран  изток-запад, но тялото се поставя в ниша, укрепена с дъски, а лицето е обърнато на юг, към Мека.
Помени се правят на 7-ия, 40-ия и 52-рия ден и на година. До 7-ия ден в дома на покойния се пържат мекици и се раздават на съседите с айрян. Халвата е типичната поменална храна. На 40-ия и 52-рия ден се прави мевлид

Автор: Ибрям Ахмед