„Планината на Танръ“ е новата книга на Мухарем Алиосман

„Нима преди исляма нямаше отдаденост? Нима преди Пророка нямаше пратеник? Нима преди Корана нямаше книги? Нима преди Аллах го нямаше Бог?!“
Мухарем Алиосман

„Планината на Танръ“ е увлекателен разказ за суфизма и мистичния ислям в Източните Родопи, за които се знае твърде малко. Обредността и философията на алианите, изтъкани от шиитски възгледи и тюркски шаманизъм, повлияни от християнски, зороастрийски, будистки и юдейски учения, биха привлекли вниманието на всеки читател, тръгнал по дирите на многоликата вяра по българските земи.
Като учен, работил с автора Мухарем Алиосман, бих казала, че книгата е истински извор и за експерта, изкушен да изследва историята на алианската общност в България. На едно място са събрани подробни и ценни данни от очевидец и почитан в общността човек, воден от благородната задача да съхрани за бъдещето невероятно знание и да му вдъхне нов живот.
Доц. Катерина Венедикова

„… От 800 г. алианите следват духовния път на суфи светеца хаджи Бекташ Вели и живеят съобразно неговите напътствия за братство и равноправие между хората. Но официалният ислям ги смята за еретици и ги преследва постоянно. Точно както са преследвани богомилите от официалната християнска църква. В днешни дни алианската общност е призната в някои европейски държави. В България те все още не са получили официално признание като самостоятелно направление в исляма, което ги обрича на претопяване и загуба на памет…“
…из „Планината на Танръ“

Мухарем Алиосман е роден в семейство на алиани в Източните Родопи. Тази древна и неразгадана земя, на която са живели множество народи и племена, съхранява предания и обреди, възникнали в зората на човешката цивилизация. Едни от пазителите на тези тайни са къзълбашите, наричани днес алиани или алевии – почти непозната тема, повече езотерична и духовна, отколкото историческа и етнографска.

Запленен от духовността, Мухарем от малък чете езотерична литература от цял свят, въздигайки духа си след болезнената загуба на сестра си. Завършва история и география в Пловдивския университет, а понастоящем е имам и читалищен деец в кърджалийското село Звиница. Автор е на четири книги, а най-значимото му дело са проучванията върху историята и паметта на алианите, изпълнили новия му труд „Планината на Танръ“. С разбиране, приемане и обич към всички общности и учения, битували по нашите земи, той открехва вратата на отколе пазени тайни за това братство, за да вникнем в богатата и загадъчна душевност на турците алевии.