От „Повод за небе“ до „Аварийна лента на душата“

Клуб „Писмена“ към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представя на 12 декември 2023 г. най-новата стихосбирка „Аварийна лента на душата“ на поета и преводач на поезия и проза от арабски и турски език Азиз Таш.

С премиерата в Централното фоайе на Библиотеката се отбелязва 30-годишнината от публикуването на дебютната му поетична книга „Повод за небе“. „Аварийна лента на душата“ е подаръкът, който Азиз Таш поднася на своите почитатели по случай 50-годишнината си. Традиционно доста от стиховете в книгата са с посвещения, но авторът не крие, че така читателите, както и критиците, откривайки името си над стиха, проявяват по-траен интерес към следващите му стихове.

В стихосбирката има няколко стиха от предишните сборници на автора като „Апокриф за дъжд. На 22“, „Небе на 33“ и „Околосветска обиколка на липсата“. Азиз Таш не изневерява на лакончния стих, интимно-лиричното и диалогичната форма.

Уникалното в „Аварийна лента на душата“ е преплитането на метафори с математика, на човекознанието с естествознание. И все пак, за да прочетете най-новата поетична книга на Азиз Таш, нямате нужда от Четиризначна или Менделеева таблица – напълно достатъчно е тънкото ви чувство за хумор да е симетрично на авторовото.

Източник: БНР