Нювваб: Вековен център на просвета и наука

ВИИ започва новата 2024-та година с нова книга, която е дадена за печат в края на миналата година.

Книгата „Нювваб: Вековен център на просвета и наука“ с оригинално заглавие на турски: „Asırlık İlim ve İrfan Ocağı: Nüvvâb“ се издава от Висшият ислямски институт в София и съдържа научните доклади от проведената през 2022 г. научна конференция по случай 100 годишнината на ДУ „Нювваб“ в Шумен.

Заедно с Висшия Ислямски Институт в София, в книгата са включени и доклади и текстове на автори от Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, Университета „29-ти Май“ в Истанбул и други висши учебни заведения.

Авторският колектив начело с Ведат Ахмед, посочва че втория том на изданието ще бъде дадено за печат в най-скоро време и ще се състои само от текстове на български език. Първият том е само с текстове на турски език.