Неправителствени организации в обща кампания за турския език

Дружеството на учителите по турски език от Южна България и Дружеството за турска култура и изкуство – Кърджали в обща кампания за насърчаване изучаването на майчин турски език.

Двете неправителствени организации стартираха обща кампания за изучаване на предмета майчин турски език в часовете по ЗИП. Очаква се „Дружеството на учителите по турски език в Източна и Северна България“ и други НПО-та също да се включат в кампанията. Тя е под надслов: „Събуди се и се застъпи за майчиния си език и култура!“

На втория ден от инициативата, момчилградското сдружение „Дружество за турска култура, изкуство и взаимодействие“ и софийското „Дружество за културно взаимодействие“ също решиха да подкрепят светлата инициатива. В най-скоро време се очаква дружествата да подпишат протокол за по нататъшни общи действия. „Хабер.бг“ също се включва в смелото начинание като електронен медиен партньор.

Какво следва родителите да направят!?

Трябва да попълнят заявления до директора на съответното учебно заведение за това, че през учебната 20013/2014 год. детето им ще изучава два или 3 часа майчин турски език, по предмета задължително-избираема подготовка. Заявлението може да бъде попълнено и от ученика, но задължително се подписва и входира в деловодството от родителя или настойника. Важно е да получите талон с данните за входираното заявление или молба-декларация.

В българската образователна система съществуват два вида избираеми предмета – задължителни и свободни. На родителите трябва да им е пределно ясно, че директори, учители, класни ръководители и други родители ще се опитат да повлияят по отрицателен начин на решенията им. Особено настоятелни ще бъдат в това, че „не е нужно децата да си губят времето с този предмет в час“, „те си общуват във вкъщи на него“, „нужно е детето Ви първо да научи български “, „програмата им е тежка, не ги товарете в повече“, „лекарите забраняват повече от определен брой занятия на ден“… Те ще чуят още много „изключителни“ доводи, за които даже и лукавия не би се сетил! В заявленията или молба-декларациите на различните училища, въобще не фигурира майчиния турски език като ЗИП. В тези, които ги има, те са само СИП! В този документ е необходимо да се отбележи, че ученикът иска да изучава майчин турски език в задължително-избираемата подготовка.

При наличието на клас, директорът е задължен да осигури щатен учител по съответния предмет. В случая щатен учител по ЗИП за предмета по майчин турски език. Необходимият брой ученици за създаването на един клас е 11, но е добре те да са възможно повече.

”Ученето на майчин език и запазването му не става за сметка на ученето на друг език”

Специалисти педагози доказаха, че невладеенето на майчин език води до проблеми в по нататъшното развитието на ученика. Всеки ученик, който владее достатъчно добре майчиния си език, усвоява 30% по-бързо чужд език, а владеенето на два езика прибавя още 13% при изучаването на трети. Освен всичко това, води и до увеличаване на коефициента на интелигентност.

Източник: Кърджали Хабер