Мухарем Тахсин

Мухарем Тахсин (Мухарем Тахсинов) е роден през 1929 г. в село Гьокчесу (Сина вода), област Разград, умира през 2007 г. в София.
Основно училище завършва в селото си, гимназия в Разград и училището „Нювваб“ в Шумен. Завършил е специалност „Туркология“ в Софийския университет. Една година е учителствал в Кърджалийското турско педагогическо училище. След това е журналист в София. Първо работи в турското детско списание „Пионер“, а след затварянето на списанието се премества във вестник „Народна младеж“. След това започна работа във вестник „Yeni Işık“. Дългогодишен отговорен редактор на редакция „Култура“ на вестника. По-късно се пенсионира и издава детския вестник „Филиз“, като притурка на в. „Права и свободи“ (1991-1998).

Мухарем Тахсин пише разкази, очерци, статии, критика, взема интервюта и др. Те бяха публикувани в списания и вестници. Авторът има книги с разкази, наречени „Ayak Sesleri“ (Звук от стъпки) и „Enser“ (Пирон), колекция от гатанки, озаглавена „Çarıklı Filozof” („Философът със сандали”), и книга с есета, наречена „Biz Bize“. През 1996 г. издава книга с детски приказки, озаглавена „Eğil Kulağına Söyleyeyim” („Наведи се да ти кажа на ухото“) Той пише учебници в годините, когато се преподава турски език. Реалностите на деня, болките на обновлението, любовта към живота са основните теми, с които се занимава Мухарем Тахсин.

Автор: Проф. д.п.н. Пламен РАДЕВ