Какво е да си единствената забрадена журналистка в България?

Ресмие Бозоглу е единствената забрадена журналистка в България. Казва, че е решила да носи забрадка след като е гледала видеоклип, в който се разказва за края на света, за края на структурата на човешкото общество.

След решението й да ходи забрадена не среща разбиране от приятели и колеги. Даже някои от роднините й са престанали да я поздравяват.

Ресмие Бозоглу работи в двуезичен седмичник в Кърджали, който излиза на турски и български.

„Бях много впечатлена от видеоклипа на професор Нихат Хатипоглу, че реших да се забрадя. Разбира се, преди това доста умувах дали това мое решение ще повлияе на работата ми като репортер във вестника“ споделя тя.

Източник: БНР Кърджали