Ислам Бейтуллах Ерди

Писател и преводач (25 април l940, Бисерци (Разградско)-6 януари 2014, Анкара). Започва да преподава през 1960 г., когато завършва Разградското педагогическо училище. Преподава турски език в ОУ „Филаретово“, Сливен. По-късно е директор на основното училище в с. Соколарци (сега в община Котел). Преминава към журналистиката през 1968 г. Седемнадесет години работи като постоянен кореспондент на софийския в. „Йени ишък“ в окръзите Сливен и Бургас.
През 1976-80 г. е главен секретар на Дружеството на българските журналисти – клон Сливен. През 1985 г. е арестуван и отведен в наказателния лагер в Белене за съпротива срещу смяната на турските имена с български. Година по-късно е преместен в Главна следствена дирекция – София.
През лятото на 1986 г. е заточен в село Доктор Йосифово, Монтанско. Когато е депортиран през 1989 г., той намира убежище в Турция. Работил е като учител по английски език в Анкара. В Анкара е погребан в гробището Kaршиака.
От 1954 г. негови статии, разкази и фолклорни студии се публикуват в български и турски вестници и списания.

Автор: Проф. д.п.н. Пламен РАДЕВ