Броят на децата, които изучават майчин турски език намалява

Източник: БНР

Паралелки за изучаване на майчин език има в 33 училища и в тях са обхванати 1438 деца.

В град Кърджали няма нито едно училище, в което се преподава турски език като свободно избираем предмет. 

Младите хора в района намаляват и учениците, които се изучават в нашето училище намаляват и на това се дължи този брой на желаещите да изучават турски език. В градовете причината е друга, някои хора предпочитат да не изучават майчин език’, каза за Радио Кърджали Шенай Осман учител по турски език в ОУ “ Христо Смирненски“ в село Фотиново, която смята , че причините са комплексни.

Според преподаватели пречка пред изучаването на турски език е, че той е избираем език.