Ариф Неджиб Каскатъ

Ариф Неджиб Каскатъ е роден през 1903 г. в Разград. Умира през 1950 г. Учител, журналист, писател. Роден е в семейство на търговец от средната класа. След като завършва основно и средно образование в родното си място, работи като учител в гимназии. Журналистическата кариера на Ариф Неджип и първите му битки в писането започват първо във вестник „Делиорман“, а след това и в други вестници. Истинската си слава и личност постига с писанията си във в. „DDT“, орган на Съюза на българо-турските младежки и турански дружества“. Тези писания привличат вниманието на всички турци, можещи да четат на османо-турски. Той защитава политическата и социалната свободна мисъл със своите писания. Става отговорен директор на вестника през 1929-30 г. и пише в тежките тогавашни условия на живот.

Продължава да пише непрекъснато за вестник „Туран“ и участва в редакционната му колегия.

През 1932 г. в Разград започва да излизa новинарски вестник с името „Karadeniz“ („Черно море“). Той дава поле за изява на популисти, пишман революционери и турски националисти, занимаващи се с местни проблеми. Издаван е на османотурски /османица/ със заглавие и на български. Вестникът е затварян два пъти поради различни събития, а главният му редактор Ариф Неджип е отведен за разпит в Търново. Въпреки че в началото на 1934 г. е назначен за директор на Шуменската гимназия „Нювваб“, на 19 май 1934 г. е арестуван, а вестникът му е закрит. По-късно се преселва със семейството си в Турция, установява се в Одрин и участва в тайното разузнаване. Убит е от български граничари при опит за преминаване на българската граница през 1950 година и е погребан в Одрин.

Автор: Проф. д.п.н. Пламен РАДЕВ