“Barış 2004” ve “Deliorman 2014” Halk Kültürevleri İşbirliği Protokolü İmzaladı

Dolni Çiflik (Aşağı Çiftlik) merkezli Barış-2004 Halk Kültürevi ile Razgrad (Hezargrad) merkezli Deliorman-2014 Halk Kültürevi arasında kültür ve eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.
Barış-2004 Halk Kültürevi ile Deliorman-2014 Halk Kültürevi yetkilileri 20 Ağustos 2016 tarihinde Dulovo (Akkadınlar)’ya bağlı Ruyno (Kızburun) köyünde bir arayagelip iki kültür müessesenin faaliyetleri ile ilgili sorunları çözmek için deneyim alış verişinde bulunması; idari, hukuki ve proje konulu dokümantasyon takasının yapılması amacıyla tek düzen bir bilgisayar sistemı ile veri tabanının oluşturuşması; kültür ve sanat alanında bilgi ve yöntemlere ilişkin deneyim alışverişinde bulunulması; konser, festival, değerlendirme, seminer, yıldönümü kutlamaları gibi ortak faaliyetlerle beraber işbirlikçi tarafların kültür takvimlerinde yer alan başka kültür etkinliklerinin düzenlenmesi; proje ve programların geliştirlip uygulanması v.s. konuları içeren işbirliği protokolü imzaladılar.

Kaynak: Bizim Gazete