Babakondu Efsanesi

Tırgovişte iline bağlı Bratovo ve Bojurka köyleri arasında Babakondu denilen efsanevi ve meşhur bir yer vardır. Rivayetlere göre buraya bir Baba konmuş, daha doğrusu onu buraya kasırgalar atmış. O, ateş yakarak uzun bir sırığa geçirdiği kuzuyu pişirmiş. Sırığı da bir tarafa atınca yere kakılmış ve bu filizlenerek meşe ağacı olmuş. Sonra başka meşeler üremiş, zamanla koskoca bir orman oluşmuş. Halen burada bu kişinin türbesi korunmaktadır. 
Başka bir rivayete göre de vaktinde buraya askerler gelmiş, ateşler yakılmış, kuzular pişirilmiş, sırıkları yere kakılınca bugünkü asırlık ağaçlar oluşmuştur.
Küçüklüğümden hatırlarım, arpa orağı başlarında köydeşlerimiz ailece buraya vararak baba ve dedelerimizin burada kurban ettiği ve büyük ateşler yakarak dolayında kızartıp pişirdikleri kuzuları hep beraber tatlı tatlı yer, hayır dua ederdik. Kurban kesemeyenlere, misafirlere de sunulurdu. Buranın şekercileri, şurupçuları ve ufak tefek satıcıları da eksik değildi hani. İnsanlar eş, dost, hısım, akrabayla görüşür serin gölgelerde muhabbet ederdi. Bu yerde yağmur duaları da yapılırdı ki, şimdi de devam etmektedir. Eskiden burada 20  30 metre yüksekliğinde dış kabukları soyulmuş bir pehlivan ağacı da vardı. Ağacın tepesine kadar tırmananları buranın halkı hâlâ hatırlamaktadır: Bratovo’dan İsmail Selimov, Payduşko’dan Kadir Baçev, Bojurka’dan Mehmet Mestan, hatta Elda’dan Fatme Ali bile cesaretini tırmanarak göstermiştir. Zamanla bu meşe ağacı kurumuş gitmiştir.
Babakondu’da şimdi de orak başlarında büyük toplak düzenlenmektedir.
Buraya Şumen, Tırgovişte, Omurtag, Popovo vb. yerlerden insanlar gelmektedirler. Arabaların sayısı binlerce, insanlar ise onbinlercedir.
Serin meşe gölgeleri altında sergiler, kebapçılar, şekerciler, hazır elbiseler, kumaşlar satılan sergiler, salıncaklar; el sanatları ve endüstri ürünleri, sebze ve meyve satıcıları yer alırlar. Başka sözle kuş sütünden gayri herşey bulunur, alıp satılır. Üstelik insanlar eğlenceli bir gün geçirirler. Bayramda tertiplenen at yarışları, halk güreşleri ve sanat topluluklarının temsil ettiği folklor gösterileriyle. Bu sene daha erken ve tantanalı geçti bu etkinlikler.
Bu meşhur yerden bahsederken, Bratovo’dan kendi hünerli elleriyle kurduğu ve 42 yaşında vefat eden kızı Hatice Yusuf’a adanan çeşmeyi zikretmeden geçemem. 8 kurnalı, berrak soğuk sulu mermer bir çeşme.
Gelen geçen ziyaretçiler, kurt, kuş, bu çeşmeden soğuk su içmekte, merhumenin ruhuna dualar okumaktadırlar. Susayan bir varlığa su vermek mutlulukların en büyüğü, en şereflisidir.!