Azrail ile Avcı

Halk masalı

Bir gün bir avcı balkanda avlanıyormuş. Avlanırken yanına bir insan gelmiş. O ise Azrail'miş.
Azrail ona:
- Aretlik olalım, demiş.
Aretlik olmuşlar. Bir iki gün beraber gezmişler, ondan sonra aretliğine:
- Burada beygirin yanında dur, fakat beygire binme, demiş. Çünkü beygire binerse Azrail'in insanların canını nasıl aldığını öğrenecekmiş.
Azrail gittiğinde adam da beygire binmiş ve Azrail’in insanların canını nasıl aldığını görmüş.
Azrail, yanına gelip şöyle demiş:
- Aretlik ben senin canını tam evlendiğin akşam alacağım. Ayrılmışlar.
Avcı altı yedi sene durduktan sonra evlenmiş, Azrail’in unuttuğunu zannetmiş. Tam bu sırada Azrail gelmiş.
- Şimdi ne yapacağız, aretlik, demiş. Git babandan elli yaş iste. Çünkü baban yüz sene yaşayacak, demiş. Çocuk gitmiş, babasından elli yaş istemiş, fakat babası vermemiş. Avcı yine dönmüş.
- Git şimdi annenden iste, demiş.
O da vermemiş.
- Mademki öyle, git şimdi sevgilinden iste, demiş.
Sevgilisi ona:
-Hayatımın hepsini al, demiş.
Azrail onlara:
- Yüzer sene ömrünüz vardı. Yüz sene de ben veriyorum. İkişer yüz sene yaşayın, demiş.

Bunun için de çocuklar sevgililerini dünyada her şeyden ileri tutarlar.

balkan – orman

aretlik – arkadaş, dost

beygir – at