Asırlık İlim ve İrfan Ocağı: Nüvvâb

2022 yılı sonlarında Şumnu Nüvvâb okulunun 100. yılı münasebetiyle düzenlenen ilmî toplantıda sunulan bildiriler kitaplaştırıldı.
Sofya Yüksek İslâm Enstitüsünce hazırlanan ve tamamen Türkçe olan ilk cildi 2023 yılının günlerinde matbaaya girdi ve 2024’ün ilk günlerinde yayınlanacaktır. Bulgarca metinlerden oluşan kitabın ikinci cildi de yakın zamanda basılacak.

Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü yanı sıra kitabın paydaşları İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve Şumen “Piskopos Konstantin Preslavski” Üniversitesi’dir.

DÜZENLEME KURULU DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Dr. Kadir Muhammed, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü


DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Meryem Salim-Ahmed, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi
Dr. Abdullah Tırabzon, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Dr. Ahmed Lütov, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü
Dr. Arif Abdullah, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Dr. Memiş Merdan, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi
Dr. Osman İbrahimov, Şumnu Nüvvâb İmam Hatip Lisesi
Dr. Sefer Hasanov, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Dr. Selime Hasanova, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Dr. Şabanali Ahmed, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Dinî Önderler Kurulu


BİLİM KURULU
Prof. Dr. Adem Yerinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Yücel, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Edirne Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Öztürk, Edirne Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Topaloğlu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Hakov, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Ferhat Koca, Çorum Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Ayan, Konya Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas Çelebi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Lyubomir Mikov, Millî Sanatlar Akademisi
Prof. Dr. Lyubomir Popov, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Prof. Dr. Merdan Güneş, Osnabrück Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer Esen, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Öcal, Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Şentürk, Edirne Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nimetullah Akın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Orlin Sabev, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Ramazan Muslu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Cici, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Stoyanka Kenderova, Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi
Prof. Dr. Stoyko İvanov, Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi
Prof. Dr. Valeri Stoyanov, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Yakup Çiçek, Hakkari Üniversitesi
Prof. Dr. Zekeriya Güler, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmed Alibaşiç, Sarayevo Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Mihail İvanov, Sofya Yeni Bulgar Üniversitesi
Doç. Dr. Stefan Andreev, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Doç. Dr. Veneta Yankova, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi
Dr. Jasmina Donkova, Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanlık Dinler Müdürlüğü
Dr. Margarita Dobreva, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Dr. Sezer Nihat, Sofya Kütüphanecilik ve Bilişim Teknolojileri Üniversitesi
Dr. Yelis Erolova, Bulgaristan Bilimler Akademisi
SEKRETERYA
Dr. Ahmet Aytep, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Celil Celil, Şumnu Nüvvâb İmam Hatip Lisesi
Cemal Hatip, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü
Mehmed Hasan, Şumnu Nüvvâb İmam Hatip Lisesi
Öğr. Gör. Salih Onbaşi, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Tayfun Mehmed, Şumnu Nüvvâb İmam Hatip Lisesi